Britt Jakobson

Ordstugan

Böcker som hjälper till att bygga upp elevernas ordförråd och språkkänsla. Böckerna vänder sig i första hand till årskurs 1-3 men kan även användas i undervisning i svenska som andraspråk.

Läs mer