Mina ord

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. 

Tryckta läromedel

Mina ord Djur Natur, andra upplagan
Häftad 32 sidor. 2008-10-01. ISBN 9789127411777
80 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Lärarhandledning, andra upplagan
Häftad 200 sidor. 2009-03-03. ISBN 9789127410992
550 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Övningsblad till bildkort
Specialbindning 140 sidor. 2009-03-11. ISBN 9789127413542
350 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Bildkort, andra upplagan
Specialbindning 73 sidor. 2009-04-17. ISBN 9789127413566
650 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Kroppen Kläder, andra upplagan
Häftad 32 sidor. 2008-10-01. ISBN 9789127411760
80 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Arbetshäfte I staden På landet, andra upplagan
Häftad 48 sidor. 2008-10-01. ISBN 9789127413559
80 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Familjen I skolan, andra upplagan
Häftad 32 sidor. 2008-10-01. ISBN 9789127411746
80 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mina ord Hemma I affären, andra upplagan
Häftad 32 sidor. 2008-10-01. ISBN 9789127411753
80 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Mina ord Bildkort Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 2015-11-20. ISBN 9789127441712
280 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (9 st)

Om Mina ord

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever i åk 2–6. Läromedlet har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

Arbetshäften

Elevmaterialet består av fem arbetshäften med olika teman: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. Basordförrådet och de vanligaste fraserna övas med alla sinnen.

Bildkort

Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer. De större bilderna används vid gemensamma genomgångar och samtal. De mindre bilderna har text på baksidan och passar både för hela gruppen vid gemensamma övningar och för elever som arbetar enskilt eller i par. Bildkorten är tänkta att fungera tillsammans med arbetshäftena men de kan också användas fristående eller tillsammans med Övningsblad till bildkorten.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningen beskrivs hur man kan arbeta med Mina ord. Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Varje sida i arbetshäftena kommenteras under rubrikerna Genomgång och samtal och Arbeta i häftet. Du får också många konkreta förslag på språkutvecklande övningar.

Bildkort i digital form

Bildkorten finns också digitalt. De digitala bildkorten kan du använda både för genomgångar med hela gruppen och tillsammans med enskilda elever.

Övningsblad till bildkorten

På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten. De kan användas enbart till bildkorten eller som ett komplement till arbetshäftena vid diagnos och vid repetition.