Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att testa barn och ungdomar, 2 utg.

Om testmetoder i psykologiska utredningar (2:a utgåvan)

Att testa barn och ungdomar är en grundbok i psykologisk testning och utredning, nu reviderad i en andra utgåva.

Läs mer...
Att testa barn och ungdomar, 2 utg. Att testa barn och ungdomar, 2 utg.
Att testa barn och ungdomar, 2 utg.
kommande

Att testa barn och ungdomar, 2 utg.

Utkommer 26 april 2021

Isbn
9789127823846
Typ
Inbunden
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Att testa barn och ungdomar är en grundbok i psykologisk testning och utredning, nu reviderad i en andra utgåva.

Utifrån sina djupa teoretiska kunskaper och mångåriga erfarenhet förklarar författarna när det kan vara aktuellt med psykologisk testning och går igenom relevant psykometri samt hur man väljer test. Ett uppdaterat urval av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest, specifika funktionstest, skattningsskalor och personlighetstest. Läsaren får råd kring den praktiska testsituationen, hur man kan öva och hur man återger utredningsresultat, både i skriftliga utlåtanden och samtal. Ett kapitel ägnas åt testning av barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Boken innehåller rikligt med illustrativa exempel.

Genomgående förespråkar författarna en helhetssyn och att testresultat måste vägas samman med all annan information om barnet – och framför allt kopplas till relevanta insatser.

Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och utbildningar inom neuropsykologisk testning, till yrkesverksamma psykologer samt andra som vill lära sig mer om testning och utredning av barn och unga.

Ann-Charlotte Smedler är leg. psykolog och professor emerita vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är flitigt anlitad för olika expertuppdrag och utredningar i frågor som rör barns och ungas psykiska hälsa samt i etikfrågor.

Eva Tideman är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi samt docent vid Lunds universitet. Sedan många år handleder och fortbildar hon yrkesverksamma psykologer. Hon har även översatt och utprövat flera test och skattningsskalor.

Att testa barn och ungdomar är en grundbok i psykologisk testning och utredning, nu reviderad i en andra utgåva.

Utifrån sina djupa teoretiska kunskaper och mångåriga erfarenhet förklarar författarna när det kan vara aktuellt med psykologisk testning och går igenom relevant psykometri samt hur man väljer test. Ett uppdaterat urval av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest, specifika funktionstest, skattningsskalor och personlighetstest. Läsaren får råd kring den praktiska testsituationen, hur man kan öva och hur man återger utredningsresultat, både i skriftliga utlåtanden och samtal. Ett kapitel ägnas åt testning av barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Boken innehåller rikligt med illustrativa exempel.

Genomgående förespråkar författarna en helhetssyn och att testresultat måste vägas samman med all annan information om barnet – och framför allt kopplas till relevanta insatser.

Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och utbildningar inom neuropsykologisk testning, till yrkesverksamma psykologer samt andra som vill lära sig mer om testning och utredning av barn och unga.

Ann-Charlotte Smedler är leg. psykolog och professor emerita vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är flitigt anlitad för olika expertuppdrag och utredningar i frågor som rör barns och ungas psykiska hälsa samt i etikfrågor.

Eva Tideman är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi samt docent vid Lunds universitet. Sedan många år handleder och fortbildar hon yrkesverksamma psykologer. Hon har även översatt och utprövat flera test och skattningsskalor.

Att testa barn och ungdomar, 1 utg.

Att testa barn och ungdomar är en unik svensk grundbok i psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar. Den är en uppdaterad och utökad version av klassikern Att testa barn.

Läs mer