Koden till digital kompetens

Ingår i Inputserien

En grundbok i digital kompetenshöjning som riktar sig till dig som är lärare eller skolledare i grundskolan. Boken spänner över många relevanta områden som digital kompetens, makerrörelsen och programmering, samt ger en helhetssyn på hur den digitala utvecklingen påverkar skolan. 

Tryckta läromedel

Input Koden till digital kompetens
Inbunden 100 sidor. 2015-11-17. ISBN 9789127444072
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Input Koden till digital kompetens

Om Koden till digital kompetens

Boken består av två delar. Den första handlar om vad digital kompetens är och sätter in kod och programmering i ett sammanhang. Den andra delen går igenom viktiga begrepp och reder ut olika synsätt kring vad programmering i skolan är och hjälper dig att komma igång med programmering tillsammans med dina elever. 

På ett lättsamt och personligt sätt berättar Karin Nygårds om sin egen resa in i den digitala världen och ger dig också en grundkurs i programmering.

För de arbetslag som vill läsa och diskutera boken gemensamt finns en gratis studiehandledning att ladda ned på nok.se/läromedel.

Om författaren

Karin Nygårds är grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk, men arbetar sedan 2013 enbart med att utveckla digital kompentens och programmering i skolan. Hon arbetar såväl nationellt som internationellt med att utveckla metoder för att fler ska bli digitalt kompetenta.