Hur gör prinsessor?

Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan

Social utveckling

Läser ni böcker om prinsar och prinsessor i förskolan? Då har ni ett bra tillfälle att lyfta frågor som rör genuspedagogik och normkritiskt tänkande!


Tryckta läromedel

Hur gör prinsessor? Hur gör prinsessor?
Hur gör prinsessor?
Utgivningsdatum 2014-08-06
76 Sidor
ISBN 9789127434363
Specialbindning
Provläs

Om Hur gör prinsessor?

Handledningen Hur gör prinsessor? är tänkt att vara en inspirationskälla med teori, diskussionsfrågor, uppslag, övningar och idéer och målsättningen är att komma bort från förutfattade meningar och fasta normer. Per Gustavssons böcker kan vara till stor hjälp i arbetet med att försöka ompröva sina egna och barnens idéer om vad som går an och inte.

I varje kapitel finns en teoretisk bakgrund och övningar för både arbetslaget och barngruppen. I boken finns även diskussionsfrågor för dig som pedagog och kort att använda till några av övningarna.