Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar

Fritidshem
1-3 4-6

Hur var det på nätet idag? Denna bok ger vägledning i olika frågor relaterade till barn och IKT. Frågor som tas upp är bland andra hur man kan våga möta barnen på deras arena, hur man kan förhålla sig till barns spelande samt hur man kan skapa kreativt med digitala verktyg.


Tryckta läromedel

Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
Utgivningsdatum 2016-01-25
128 Sidor
ISBN 9789127443914
Specialbindning
Provläs

Om Fritidshem IKT

Fritidshemmet är en plats för social gemenskap där pedagogerna har en viktig uppgift att främja och utveckla barnens sociala kompetens. Målet är att alla ska bli inkluderade i verksamheten på sina egna villkor och utifrån sina förutsättningar.

När man arbetar med IKT har man stora möjligheter att tillsammans med barnen utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig och central i barnens vardag. Pedagoger som arbetar på fritidshem har möjlighet att få en inblick i och delta i barnens virtuella världar och har också en fantastisk möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågorna. Fritidshemmet kan ge barnen verktyg för att hantera obehagliga situationer och kränkningar på nätet och rusta dem för att bli schyssta kompisar både i den fysiska och den virtuella världen.