Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fritidshem Handboken - planering och utvärdering

Den här boken handlar om att göra dig som arbetar som lärare i fritidshemspedagogik medveten om ditt eget arbete, din kompetens och ditt uppdrag. Med en större medvetenhet stärks både yrkesrollen och kvaliteten på verksamheten.

Läs mer...
Fritidshem Handboken - planering och utvärdering Fritidshem Handboken - planering och utvärdering
Fritidshem Handboken - planering och utvärdering

Fritidshem Handboken - planering och utvärdering

ISBN 9789127423817
Utkom 16 december 2011
ISBN
9789127423817
Typ
Specialbindning
Sidantal
60
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Fritidshem Handboken

I boken presenteras olika verktyg för hur ni som arbetslag kan gå tillväga för att lyckas i ert arbete. Det handlar bland annat om hur ni kan arbeta med fritidshemmets uppdrag, planering, uppföljning, utvärdering och barnens delaktighet. Innehållet i boken är genomgående kopplat till fritidshemmets styrdokument Lgr 11 och Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem.

I boken presenteras olika verktyg för hur ni som arbetslag kan gå tillväga för att lyckas i ert arbete. Det handlar bland annat om hur ni kan arbeta med fritidshemmets uppdrag, planering, uppföljning, utvärdering och barnens delaktighet. Innehållet i boken är genomgående kopplat till fritidshemmets styrdokument Lgr 11 och Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem.

Fritidshem Min fritidsbok

Dokumentera och synliggör verksamheten på fritidshemmet med material för både pedagog och elev!

Läs mer

Fritidshem Rastlekar

Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar rörelseglädjen, gemenskapen och koncentrationen – samtidigt som konflikterna minskar.

Läs mer