Ett och två - stå på tå

Introducerar matematik för de yngsta i förskolan på ett lekfullt sätt!

Tryckta läromedel

Ett och två stå på tå - Matematik för de yngsta i förskolan
Övrigt 80 sidor. 2010-09-07. ISBN 9789127421530
235 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Ett och två - stå på tå

Ett och två – stå på tå är en praktiskt inriktad bok om hur du på ett lekfullt sätt kan introducera matematik för de yngsta barnen i förskolan. Du får hjälp med att upptäcka och utveckla matematiken i förskolans vardag tillsammans med barnen. Matematiken finns överallt − i barnets eget utforskande av omvärlden, i de gemensamma aktiviteterna med lek, spel och sång, men också i vardagssysslorna som när barnen ska klä på sig och duka bordet.

Bokens kapitel beskriver olika matematiska aktiviteter, som mätning och att prata matematik. Kapitlen är uppbyggda på samma sätt och inleds med en beskrivning av det matematiska innehållet, som sedan följs av förslag på vardagsaktiviteter, uppgifter, lek och spel, boktips, sånger, rim och ramsor med utgångspunkt i förskolans vardag.