Empatiskt ledarskap

Samspel i barngruppen

Lärarlitteratur Social utveckling

Vad är utmärkande för ett empatiskt ledarskap? Det får du svar på i den här boken, som bland annat ger verktyg för pedagogens förhållningssätt till konflikter, till barns gränser, behov och känslor.


Tryckta läromedel

Förskoleserien, Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen Förskoleserien, Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen
Förskoleserien, Empatiskt ledarskap - Samspel i barngruppen
Utgivningsdatum 2017-10-30
128 Sidor
ISBN 9789127451094
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Empatiskt ledarskap

Om Empatiskt ledarskap - samspel i barngruppen

Boken innehållen en mängd konkreta exempel som utgår från dokumentation och observationer med en grund i beprövad erfarenhet och nära koppling till forskning, annan litteratur och förskolans läroplan.

Vi tror inte att det finns några genvägar, enkla svar eller ”quick fix-metoder” för att utveckla sin samspelande förmåga som pedagog. Men det finns goda strävanden och förhållningssätt att lära av, och det finns nycklar, verktyg och modeller att ta stöd av. Med den här boken vill vi bidra med vår del. Karolina Olsson Newman