Karolina Olsson Newman

Karolina Olsson Newman har länge varit verksam som pedagog inom förskolan. Tillsammans med kollegorna i projektgruppen Samspel som lyfter föreläser och handleder hon om empatiskt ledarskap. Läs mer på http://www.samspelsomlyfter.se/

Empatiskt ledarskap

Vad är utmärkande för ett empatiskt ledarskap? Det får du svar på i den här boken, som bland annat ger verktyg för pedagogens förhållningssätt till konflikter, till barns gränser, behov och känslor.

Läs mer