Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elever med hög frånvaro - vad kan skolan göra?

Ingår i serien Lärpocket

Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan.

Boken riktar sig till pedagoger, mentorer och klasslärare med särskilt ansvar för elever samt till skolledare

Läs mer...
Lärpocket/Elever med hög frånvaro Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Lärpocket/Elever med hög frånvaro

Lärpocket/Elever med hög frånvaro

Utkom 29 mars 2019

ISBN
9789127453821
Typ
Häftad
Sidantal
64
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra?

Bakgrunden till den här boken är bland annat den ändring av skollagen som gjordes 1 juli 2018 och som skärper kraven på skolan att minska elevers frånvaro. Att arbeta för att öka närvaron blir därför en mycket viktig uppgift för skolan de närmaste åren. Den här boken presenterar hur skolan kan arbeta med kartläggning och analys av frånvaro. Här finns även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan. Boken tar också upp skolplikt, elevers rätt till utbildning och vilka möjligheter till ledighet en elev har.

Ur innehållet

* Hög frånvaro – ett växande problem
* Vad säger skollagen?
* Varför stannar elever hemma?
* Att arbeta för närvaro
* Långsiktiga strategier för att främja närvaro
* Att utveckla arbetet för högre närvaro 

Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra? ingår i serien Lärpocket.

Bakgrunden till den här boken är bland annat den ändring av skollagen som gjordes 1 juli 2018 och som skärper kraven på skolan att minska elevers frånvaro. Att arbeta för att öka närvaron blir därför en mycket viktig uppgift för skolan de närmaste åren. Den här boken presenterar hur skolan kan arbeta med kartläggning och analys av frånvaro. Här finns även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan. Boken tar också upp skolplikt, elevers rätt till utbildning och vilka möjligheter till ledighet en elev har.

Ur innehållet

* Hög frånvaro – ett växande problem
* Vad säger skollagen?
* Varför stannar elever hemma?
* Att arbeta för närvaro
* Långsiktiga strategier för att främja närvaro
* Att utveckla arbetet för högre närvaro 

Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra? ingår i serien Lärpocket.