Eldorado, matte åk 6

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

Tryckta läromedel

Eldorado matte 6A Grundbok
Häftad 160 sidor. 2013-04-19. ISBN 9789127425552
115 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6A Facit (5-pack)
Häftad 32 sidor. 2013-08-16. ISBN 9789127425590
100 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6A Lärarbok
Specialbindning 248 sidor. 2013-08-16. ISBN 9789127425576
385 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6B Facit (5-pack)
Häftad 32 sidor. 2013-12-20. ISBN 9789127425606
100 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6B Grundbok
Häftad 168 sidor. 2013-11-29. ISBN 9789127425569
115 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6B Lärarbok
Specialbindning 205 sidor. 2014-01-13. ISBN 9789127425583
385 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6A Grundbok Skriva
Häftad 168 sidor. 2013-05-21. ISBN 9789127429383
115 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6B Grundbok Skriva
Häftad 176 sidor. 2013-12-10. ISBN 9789127429390
115 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Eldorado, matte 6B Grundbok IST Lärarmaterial
Onlineprodukt 2017-12-21. ISBN 9789127453135
100 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado, matte 6A Grundbok IST Lärarmaterial
Onlineprodukt 2017-12-21. ISBN 9789127453111
100 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6A Grundbok Digital
Onlineprodukt 160 sidor. 2014-04-25. ISBN 9789127436947
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Eldorado matte 6B Grundbok Digital
Onlineprodukt 168 sidor. 2014-04-25. ISBN 9789127436954
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Eldorado 4-6

Visa alla produkter (12 st)

Om Eldorado för åk 6

Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser. De får upptäcka matematiken genom en undervisning som grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig och spännande.

Undervisa med Eldorado

I Lärarboken får du allt stöd du behöver för din planering - genom förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion. Varje kapitel inleds med en beskrivning av lärandemålen samt en översikt av innehållet i grundboken och kompletterande material. Sedan följer förslag till arbetet kring elevsidorna för att lyfta fram den matematik eleverna ska lära sig.

l Lärarboken finns:

* kopplingen till Lgr 11
* beskrivning av matematiken i Eldorado
* förslag på tidsplan för varje kapitel
* handledning till varje sida i elevboken
* hjälp med bedömning samt diagnoser.

Fortbildande inledning
I varje lärarbok finns en matig inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken i varje bok med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Pedagogisk handledning
Till varje sida i elevboken finns en handledning med tydliga lärandemål. Du får förslag på hur matematiken kan introduceras, hur du kan förenkla och utmana för dem som behöver och tips på vad du bör uppmärksamma hos eleverna när de jobbar på egen hand.

Kopieringsunderlag
I alla lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag – färdiga att använda i klassen! Exempel på olika typer av kopieringsunderlag är repetition, fördiagnoser, läxor, utvärderingar och färdighetsträning. Facit till alla kopieringsunderlag finns också i lärarböckerna.

Grundboken

Grundböckerna har fyra kapitel och varje kapitel innehåller 2–4 matematiska områden, där eleverna får utforska ett lärandemål i taget. Alla kapitel har samma tydliga upplägg. Varje kapitel inleds med ett introuppslag, som ska fånga elevernas intresse med hjälp av bilder, uppgifter och frågor.

* Utforska
Varje område startar med sidan Utforska, som är konkret och laborativ för att skapa förförståelse. Eleverna arbetar i par eller små grupper med aktiviteter och frågeställningar kring det nya området, kopplat till tidigare kunskaper och erfarenheter.

* Grundkurs 
Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna med grundkursen, som är uppgifter för självständigt arbete. Inforutorna i grundkursen är både en signal för att det kan vara bra med en gemensam genomgång och även ett stöd för elevens arbetet med uppgifterna som följer. I slutet av boken finns ett uppslag med extrauppgifter till varje kapitel.

* Avsnitten Blå och Röd
Efter grundkursen finns uppgifter på två svårighetsnivåer, blå sidor med uppgifter på samma nivå som grundkursen och röda sidor för elever som behöver extra utmaningar.

* Utvärdering, repetition och Kul med matte
Kapitlet avslutats med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning.

Grundbok 6B

Grundbok 6B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens två första kapitel följer en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden.

Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever behöver arbeta med. Varje område är indelat i delområden som börjar med en utforskarsida och sedan följer uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.

Grundbok Skriva

För en del elever blir en vanlig grundbok för mycket att ta till sig matematiskt och många har svårigheter att hantera ett separat räknehäfte. I Grundbok Skriva skriver eleverna direkt i boken, och boken innehåller grundkursen som de behöver för att klara godkänt betyg i matematik åk 6.

Eldorado Skriva är så lik grundboken som möjligt och har samma upplägg och innehåll, men saknar uppgifter på röd nivå. 

Grundkurs och blå sidor är förenklade på olika sätt:

* konkretiseringar för att underlätta förståelse
* förtydligad struktur 
* mer av samma typ av uppgift i stället för variation 
* enklare talområde.

Skrivaboken följer grundbokens sidnumrering, men behöver av utrymmesskäl ibland fler sidor med samma sidnummer, vilket markeras med en bokstav, t ex blir sidan 27 i Grundbok 5A sidan 27 och 27b i Grundbok Skriva 5A. På så sätt blir det enkelt att jobba gemensamt i klassen.

Lärarinfo och facit till Skriva finns på Läromedelswebben.

Digitalt

Grundbok IST Lärarmaterial

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp. Prova gratis 14 dagar!

Digitalbok

De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa går det att lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. 

Extramaterial - kostnadsfria komplement

Till Eldorado finns också kostnadsfritt extramaterial, t.ex. bedömningsstöd och uppdateringar. 

Programmering 2018

Så kompletterar vi Eldorado för åk 4-6 med programmering: Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får skapa och använda algoritmer vid programmering samt uppgifter för att förstå programmering i visuella programmeringsmiljöer.