Eldorado, matte åk 4

Digital lärresurs Matematik
4-6

Ett basläromedel  i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!


Tryckta läromedel

Eldorado matte 4A Facit (5-pack) Eldorado matte 4A Facit (5-pack)
Eldorado matte 4A Facit (5-pack)
Utgivningsdatum 2011-10-06
24 Sidor
ISBN 9789127422247
Häftad
Provläs
Eldorado matte 4A Grundbok Eldorado matte 4A Grundbok
Eldorado matte 4A Grundbok
Utgivningsdatum 2011-06-10
160 Sidor
ISBN 9789127420205
Häftad
Provläs
Eldorado matte 4A Grundbok Skriva Eldorado matte 4A Grundbok Skriva
Eldorado matte 4A Grundbok Skriva
Utgivningsdatum 2012-08-07
160 Sidor
ISBN 9789127428546
Häftad
Provläs
Eldorado matte 4A Lärarbok Eldorado matte 4A Lärarbok
Eldorado matte 4A Lärarbok
Utgivningsdatum 2011-07-22
224 Sidor
ISBN 9789127420212
Specialbindning
Provläs
Eldorado matte 4B Facit (5-pack) Eldorado matte 4B Facit (5-pack)
Eldorado matte 4B Facit (5-pack)
Utgivningsdatum 2011-12-09
32 Sidor
ISBN 9789127422254
Häftad
Eldorado matte 4B Grundbok Eldorado matte 4B Grundbok
Eldorado matte 4B Grundbok
Utgivningsdatum 2011-10-14
160 Sidor
ISBN 9789127420229
Häftad
Provläs
Eldorado matte 4B Grundbok Skriva Eldorado matte 4B Grundbok Skriva
Eldorado matte 4B Grundbok Skriva
Utgivningsdatum 2012-12-19
168 Sidor
ISBN 9789127428553
Häftad
Provläs
Eldorado matte 4B Lärarbok Eldorado matte 4B Lärarbok
Eldorado matte 4B Lärarbok
Utgivningsdatum 2011-11-25
160 Sidor
ISBN 9789127420236
Specialbindning
Provläs

Digitala läromedel

Eldorado matte 4A Grundbok Digital Eldorado matte 4A Grundbok Digital
Eldorado matte 4A Grundbok Digital
Utgivningsdatum 2014-04-25
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436909
Onlineprodukt
Eldorado matte 4B Grundbok Digital Eldorado matte 4B Grundbok Digital
Eldorado matte 4B Grundbok Digital
Utgivningsdatum 2014-04-25
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436916
Onlineprodukt
Eldorado, matte 4A Grundbok IST Lärarmaterial Eldorado, matte 4A Grundbok IST Lärarmaterial
Eldorado, matte 4A Grundbok IST Lärarmaterial
Utgivningsdatum 2017-12-21
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127453036
Onlineprodukt
Eldorado, matte 4B Grundbok IST Lärarmaterial Eldorado, matte 4B Grundbok IST Lärarmaterial
Eldorado, matte 4B Grundbok IST Lärarmaterial
Utgivningsdatum 2017-12-21
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127453050
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Eldorado 4A
Eldorado 4B

Visa alla produkter (12 st)

Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser. De får upptäcka matematiken genom en undervisning som grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig och spännande.

Undervisa med Eldorado

I Lärarboken får du allt stöd du behöver för din planering - genom förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion. Varje kapitel inleds med en beskrivning av lärandemålen samt en översikt av innehållet i grundboken och kompletterande material. Sedan följer förslag till arbetet kring elevsidorna för att lyfta fram den matematik eleverna ska lära sig.

l Lärarboken finns:

* kopplingen till Lgr 11
* beskrivning av matematiken i Eldorado
* förslag på tidsplan för varje kapitel
* handledning till varje sida i elevboken
* hjälp med bedömning samt diagnoser.

Fortbildande inledning
I varje lärarbok finns en matig inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken i varje bok med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.

Pedagogisk handledning
Till varje sida i elevboken finns en handledning med tydliga lärandemål. Du får förslag på hur matematiken kan introduceras, hur du kan förenkla och utmana för dem som behöver och tips på vad du bör uppmärksamma hos eleverna när de jobbar på egen hand.

Kopieringsunderlag
I alla lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag – färdiga att använda i klassen! Exempel på olika typer av kopieringsunderlag är repetition, fördiagnoser, läxor, utvärderingar och färdighetsträning. Facit till alla kopieringsunderlag finns också i lärarböckerna.

Grundboken

Grundböckerna har fyra kapitel och varje kapitel innehåller 2–4 matematiska områden, där eleverna får utforska ett lärandemål i taget. Alla kapitel har samma tydliga upplägg. Varje kapitel inleds med ett introuppslag, som ska fånga elevernas intresse med hjälp av bilder, uppgifter och frågor.

* Utforska
Varje område startar med sidan Utforska, som är konkret och laborativ för att skapa förförståelse. Eleverna arbetar i par eller små grupper med aktiviteter och frågeställningar kring det nya området, kopplat till tidigare kunskaper och erfarenheter.

* Grundkurs 
Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna med grundkursen, som är uppgifter för självständigt arbete. Inforutorna i grundkursen är både en signal för att det kan vara bra med en gemensam genomgång och även ett stöd för elevens arbetet med uppgifterna som följer. I slutet av boken finns ett uppslag med extrauppgifter till varje kapitel.

* Avsnitten Blå och Röd
Efter grundkursen finns uppgifter på två svårighetsnivåer, blå sidor med uppgifter på samma nivå som grundkursen och röda sidor för elever som behöver extra utmaningar.

* Utvärdering, repetition och Kul med matte
Kapitlet avslutats med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning.

Grundbok Skriva

För en del elever blir en vanlig grundbok för mycket att ta till sig matematiskt och många har svårigheter att hantera ett separat räknehäfte. I Grundbok Skriva skriver eleverna direkt i boken, och boken innehåller grundkursen som de behöver för att klara godkänt betyg i matematik åk 6.

Eldorado Skriva är så lik grundboken som möjligt och har samma upplägg och innehåll, men saknar uppgifter på röd nivå. 

Grundkurs och blå sidor är förenklade på olika sätt:

* konkretiseringar för att underlätta förståelse
* förtydligad struktur 
* mer av samma typ av uppgift i stället för variation 
* enklare talområde.

Skrivaboken följer grundbokens sidnumrering, men behöver av utrymmesskäl ibland fler sidor med samma sidnummer, vilket markeras med en bokstav, t ex blir sidan 27 i Grundbok 5A sidan 27 och 27b i Grundbok Skriva 5A. På så sätt blir det enkelt att jobba gemensamt i klassen.

Lärarinfo och facit till Skriva finns på läromedelswebben.

Kostnadsfritt extramaterial

Eldorado fortsätter på webben! Här finns t.ex. webbövningar till eleverna, bedömningsstöd och uppdateringar. 

Digitalbok

De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa kan eleverna bl.a. lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. 

Grundbok IST Lärarmaterial

Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp. Prova gratis 14 dagar!

Studiestöd på modersmål

Till Eldorado, matte åk 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.

Programmering 2018

Så kompletterar vi Eldorado för åk 4-6 med programmering: Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får skapa och använda algoritmer vid programmering samt uppgifter för att förstå programmering i visuella programmeringsmiljöer.