Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär NO för årskurs 1-3

Vill du arbeta heldigitalt med NO? Då ska du välja Digilär NO för lågstadiet. Innehållet är baserat på PULS NO-boken och anpassat för det digitala formatet. Som lärare får du vid varje lektion möjlighet att samla klassen kring bilder och text, en tydlig överblick av elevernas arbete och möjlighet att skapa uppdrag till klassen. Det digitala formatet gör det också möjligt att göra unika anpassningar för varje elev.

Läs mer...
Digilär NO 1-3 Digilär NO 1-3
Digilär NO 1-3
Onlineprodukt

Digilär NO 1-3

Utkom 22 augusti 2022

ISBN
9789127461246
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Digilär NO för årskurs 1-3

Digilär NO samlas de tre NO-ämnena biologi, kemi och fysik i ett gemensamt läromedel. Undervisningen utifrån Digilär NO ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp.

Digilär NO innehåller ämnesområdena:

 • Växter, djur och svampar
 • Hösten
 • Rymden
 • Vintern
 • Vatten
 • Material
 • Kroppen
 • Dina sinnen
 • Våren
 • Kraft och rörelse
 • Sommaren

För eleven

I Digilär NO finns faktatexter och bilder som stöttar läsningen. Texterna är skriva så att faktatextens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fackkunniga när det gäller faktainnehåll och läsbarhet. För att eleverna ska kunna utveckla sitt språk finns ordförklaringar till ämnesspecifika begrepp. Alla texter har inläst ljud som lässtöd.

Till varje arbetsområde finns övningar för att befästa faktakunskaper, träna läsförståelse samt öva på ord och begrepp. Det finns både självrättande övningar och övningar där eleverna ska skriva fritt och skicka svaret till läraren.

För läraren

Med lärarhandledningen får du en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Där finns också förslag på aktiviteter att göra under lektionen, material för digital visning samt kopieringsunderlag.

Som stöd för ett naturvetenskapligt arbetssätt finns både undersökningar och fältstudier som ni kan göra tillsammans. Till varje avsnitt finns en exit-ticket som kan avsluta lektionen, på så sätt får du bekräftelse på att alla elever är med på tåget!

Vill du läsa mer om vilka funktioner det digitala läromedlet erbjuder så kan du göra det på vår supportsida.

 

Digilär NO samlas de tre NO-ämnena biologi, kemi och fysik i ett gemensamt läromedel. Undervisningen utifrån Digilär NO ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp.

Digilär NO innehåller ämnesområdena:

 • Växter, djur och svampar
 • Hösten
 • Rymden
 • Vintern
 • Vatten
 • Material
 • Kroppen
 • Dina sinnen
 • Våren
 • Kraft och rörelse
 • Sommaren

För eleven

I Digilär NO finns faktatexter och bilder som stöttar läsningen. Texterna är skriva så att faktatextens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fackkunniga när det gäller faktainnehåll och läsbarhet. För att eleverna ska kunna utveckla sitt språk finns ordförklaringar till ämnesspecifika begrepp. Alla texter har inläst ljud som lässtöd.

Till varje arbetsområde finns övningar för att befästa faktakunskaper, träna läsförståelse samt öva på ord och begrepp. Det finns både självrättande övningar och övningar där eleverna ska skriva fritt och skicka svaret till läraren.

För läraren

Med lärarhandledningen får du en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Där finns också förslag på aktiviteter att göra under lektionen, material för digital visning samt kopieringsunderlag.

Som stöd för ett naturvetenskapligt arbetssätt finns både undersökningar och fältstudier som ni kan göra tillsammans. Till varje avsnitt finns en exit-ticket som kan avsluta lektionen, på så sätt får du bekräftelse på att alla elever är med på tåget!

Vill du läsa mer om vilka funktioner det digitala läromedlet erbjuder så kan du göra det på vår supportsida.