Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär Matematik 4-6

Allt du behöver till matematiklektionen | Följer Lgr22

Digilär Matematik 4-6 är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på det tryckta läromedlet Pixel.

Läs mer...
Digilär Matematik 4-6 Digilär Matematik 4-6
Digilär Matematik 4-6
Onlineprodukt

Digilär Matematik 4-6

Utkom 10 augusti 2018

ISBN
9789198442472
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Digilär

Andra intressanta titlar

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Besök din återförsäljare (Läromedia, GR Utbildning eller Skolon) eller beställ direkt här på vår hemsida.

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Besök din återförsäljare (Läromedia, GR Utbildning eller Skolon) eller beställ direkt här på vår hemsida.

Om Digilär Matematik för mellanstadiet

För eleverna finns självrättande övningar på tre nivåer, unika filmer som beskriver och förklarar nytt innehåll samt exempeluppgifter som stöd. Vid sidan om övningarna finns filmer som beskriver och förklarar innehållet samt teoriavsnitt till varje arbetsflöde som eleverna möter. 

Fem snabba om läromedlet

 • Tydlig struktur.
 • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
 • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
 • Lärarhandledning till varje del av innehållet.
 • Digitala diagnoser för enkel uppföljning.

Genomtänkt metodik

I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Det innebär att eleverna på olika sätt får möjlighet att bygga upp förståelse med hjälp av bildstöd och matematiskt språk.

Stöd för undervisning

Till varje arbetsflöde finns en lärarhandledning som ger stöd för gemensamma genomgångar och exempel på anpassningar och extraaktiviteter vilket ger bra förutsättningar att individualisera undervisningen. Det digitala läromedlet adderar funktioner som stöttar inlärningen. Som lärare har du också möjlighet att komplettera materialet med egna uppgifter. Du kan snabbt granska och kommentera de övningar och uppgifter eleverna har gjort och den självrättande funktionaliteten i övningarna ger dig data och statistik om varje elevs utveckling, utan att din rättningshög växer.

Ett läromedel som motiverar eleven

Till varje arbetsflöde finns en introduktionsfilm som presenterar innehållet och stöttar inlärningen. Varje arbetsflöde har gott om självrättande övningar på tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger ökad motivation.

Introduktionsfilmer

Alla arbetsflöden i läromedlet inleds med en film som visar lösningsmetoder och konkreta exempel. Använd filmerna för att titta gemensamt som genomgång eller låt eleverna titta på egen hand som förberedelse eller repetition.

För eleverna finns självrättande övningar på tre nivåer, unika filmer som beskriver och förklarar nytt innehåll samt exempeluppgifter som stöd. Vid sidan om övningarna finns filmer som beskriver och förklarar innehållet samt teoriavsnitt till varje arbetsflöde som eleverna möter. 

Fem snabba om läromedlet

 • Tydlig struktur.
 • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
 • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
 • Lärarhandledning till varje del av innehållet.
 • Digitala diagnoser för enkel uppföljning.

Genomtänkt metodik

I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Det innebär att eleverna på olika sätt får möjlighet att bygga upp förståelse med hjälp av bildstöd och matematiskt språk.

Stöd för undervisning

Till varje arbetsflöde finns en lärarhandledning som ger stöd för gemensamma genomgångar och exempel på anpassningar och extraaktiviteter vilket ger bra förutsättningar att individualisera undervisningen. Det digitala läromedlet adderar funktioner som stöttar inlärningen. Som lärare har du också möjlighet att komplettera materialet med egna uppgifter. Du kan snabbt granska och kommentera de övningar och uppgifter eleverna har gjort och den självrättande funktionaliteten i övningarna ger dig data och statistik om varje elevs utveckling, utan att din rättningshög växer.

Ett läromedel som motiverar eleven

Till varje arbetsflöde finns en introduktionsfilm som presenterar innehållet och stöttar inlärningen. Varje arbetsflöde har gott om självrättande övningar på tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger ökad motivation.

Introduktionsfilmer

Alla arbetsflöden i läromedlet inleds med en film som visar lösningsmetoder och konkreta exempel. Använd filmerna för att titta gemensamt som genomgång eller låt eleverna titta på egen hand som förberedelse eller repetition.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Att arbeta heldigitalt på mellanstadiet

Samtal med projektledarna Anna Modigh och Elisabeth Ivansson.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Alltid med Digilär

Alla läromedel i Digilärserien är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt ämnesinnehåll skapat för att stötta elever och lärare.

Stöd & anpassning

 • Talsyntes med AI på all text
 • Inläst tal och samarbete med ILT
 • Fokusläge och dölj menyer 
 • Bläddra eller scrolla
 • Typsnitt Dyslexie och flera andra typsnittsval
 • Storlek på text
 • Radavstånd 
 • Kontrast & tre olika bakgrundsfärger
 • Dölj färgmarkeringar i text 
 • Dölj bilder 
 • Läslinjal
 • Översättning med talsyntes
 • Tala in svar eller bifoga bild/film som svar – alternativ till skriftlig inlämning
 • Utfällbar innehållsförteckning 
 • Sökfunktion till hela innehållet
 • Talsyntes med AI på all text
 • Inläst tal och samarbete med ILT
 • Fokusläge och dölj menyer 
 • Bläddra eller scrolla
 • Typsnitt Dyslexie och flera andra typsnittsval
 • Storlek på text
 • Radavstånd 
 • Kontrast & tre olika bakgrundsfärger
 • Dölj färgmarkeringar i text 
 • Dölj bilder 
 • Läslinjal
 • Översättning med talsyntes
 • Tala in svar eller bifoga bild/film som svar – alternativ till skriftlig inlämning
 • Utfällbar innehållsförteckning 
 • Sökfunktion till hela innehållet

Stöttning i innehållet

 • Ordförklaringar
 • Fördjupningar & länkar
 • Frågor & uppgifter, övningar & diagnoser* med automatisk rättning
 • Glosor & begrepp med träningsfunktion
 • Bilder & filmer
 • Lättläst textversion*
 • Lärarhandledning inbäddat i materialet

* Observera att alla läromedel inte inkluderar denna typ av innehåll.

 • Ordförklaringar
 • Fördjupningar & länkar
 • Frågor & uppgifter, övningar & diagnoser* med automatisk rättning
 • Glosor & begrepp med träningsfunktion
 • Bilder & filmer
 • Lättläst textversion*
 • Lärarhandledning inbäddat i materialet

* Observera att alla läromedel inte inkluderar denna typ av innehåll.

Studieteknik

 • Egna ordlistor med träningsfunktion
 • Egna anteckningar
 • Egna svar och material lättåtkomligt och samlat
 • Egna ordlistor med träningsfunktion
 • Egna anteckningar
 • Egna svar och material lättåtkomligt och samlat

Planering & bedömning

Egen planeringsfunktionalitet där läraren skapar kurser med:

 • En egen samlingssida för kommunikation och anpassningar
 • Inlägg – snabb kommunikation
 • Genvägar – styr eleverna rätt direkt
 • Uppdrag – anpassa vad som ska visas ur läromedelsinnehållet
 • Lägg till egna läraruppgifter
 • Styr hur (om) facit och diagnoser ska visas
 • Överblick över elevernas uppgiftssvar
 • Ge feedback på elevernas uppgiftssvar
 • Möjlighet att arbeta gemensamt och ämnesövergripande
 • Möjlighet att dela information med en vikarie

Egen planeringsfunktionalitet där läraren skapar kurser med:

 • En egen samlingssida för kommunikation och anpassningar
 • Inlägg – snabb kommunikation
 • Genvägar – styr eleverna rätt direkt
 • Uppdrag – anpassa vad som ska visas ur läromedelsinnehållet
 • Lägg till egna läraruppgifter
 • Styr hur (om) facit och diagnoser ska visas
 • Överblick över elevernas uppgiftssvar
 • Ge feedback på elevernas uppgiftssvar
 • Möjlighet att arbeta gemensamt och ämnesövergripande
 • Möjlighet att dela information med en vikarie

Fem höjdpunkter i Digilär Matematik:

 • Tydlig struktur i varje årskurs.
 • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
 • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
 • Lärarhandledning till varje arbetsflöde.
 • Som lärare får du statiskt över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

Tydlig struktur

Innehållet är uppdelat i arbetsområden. Varje arbetsområde är uppdelat i arbetsflöden. Varje arbetsflöde har en introduktion och självrättande övningar. Vissa arbetsflöden avslutas med ett spel eller kreativa uppgifter av öppen karaktär. Till alla arbetsområden och arbetsflöden finns en lärarhandledning med extra aktiviteter, provförslag m.m.

Digilär matematik åk 4 innehåller:
Heltal, Statistik, Decimaltal, Geometri, Omkrets, area och skala, Bråk, Multiplikation och division, Mönster

Digilär matematik åk 5 innehåller:
Tal och räkning, Sannolikhet, Decimaltal, Geometri, Vikt och tid, Bråk, Multiplikation och division, Samband och förändring, Programmering

Digilär matematik åk 6 innehåller:
Tal, Statistik, Multiplikation och division, Geometri, Programmering, Mätning, Bråk och procent, Algebra och mönster

Tips till dig som vill prova Digilär Matematik

 1. Titta på någon introduktionsfilm som inleder ett arbetsflöde och prova de övningar och kreativa uppgifter som finns i anslutning till filmerna.
 2. Läs igenom arbetsflödets lärarhandledning.
 3. Titta även på den lärarhandledningstext som finns till några specifika övningar och kreativa uppgifter i flödet.
 4. Räkna några övningar och gå igenom några kreativa uppgifter.
 5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Fem höjdpunkter i Digilär Matematik:

 • Tydlig struktur i varje årskurs.
 • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
 • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
 • Lärarhandledning till varje arbetsflöde.
 • Som lärare får du statiskt över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

Tydlig struktur

Innehållet är uppdelat i arbetsområden. Varje arbetsområde är uppdelat i arbetsflöden. Varje arbetsflöde har en introduktion och självrättande övningar. Vissa arbetsflöden avslutas med ett spel eller kreativa uppgifter av öppen karaktär. Till alla arbetsområden och arbetsflöden finns en lärarhandledning med extra aktiviteter, provförslag m.m.

Digilär matematik åk 4 innehåller:
Heltal, Statistik, Decimaltal, Geometri, Omkrets, area och skala, Bråk, Multiplikation och division, Mönster

Digilär matematik åk 5 innehåller:
Tal och räkning, Sannolikhet, Decimaltal, Geometri, Vikt och tid, Bråk, Multiplikation och division, Samband och förändring, Programmering

Digilär matematik åk 6 innehåller:
Tal, Statistik, Multiplikation och division, Geometri, Programmering, Mätning, Bråk och procent, Algebra och mönster

Tips till dig som vill prova Digilär Matematik

 1. Titta på någon introduktionsfilm som inleder ett arbetsflöde och prova de övningar och kreativa uppgifter som finns i anslutning till filmerna.
 2. Läs igenom arbetsflödets lärarhandledning.
 3. Titta även på den lärarhandledningstext som finns till några specifika övningar och kreativa uppgifter i flödet.
 4. Räkna några övningar och gå igenom några kreativa uppgifter.
 5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Pixel matematik

Pixel lyfter och gör matematiken rolig, meningsfull och engagerande!
Utforska Pixel matematik