Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

Positivt beteendestöd i klassrummet

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig.

Läs mer...
Tydlighet, ledarskap & uppmuntran Tydlighet, ledarskap & uppmuntran
Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran

ISBN 9789127829022
Utkom 21 december 2020
ISBN
9789127829022
Typ
Häftad
Sidantal
188
Du har nått den maximala köpsumman.

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig.

Boken utgår från det evidensbaserade förhållningssättet positivt beteende-stöd (PBS) som både kan användas skolövergripande och i arbetet på klassrums- och individnivå. Primärt fokus är hur du och dina kollegor kan arbeta förebyggande samt hur ni med stöd i olika proaktiva strategier och metoder kan verka för ökad studiero, inkludering och trivsel.

Boken är indelad i tre delar:

  1. Beskrivning av den teoretiska grunden som PBS vilar på. Hur kan vi förstå våra elevers beteenden, både de önskvärda och de mer utmanande och undervisningsstörande?

  2. Detta är bokens centrala del som beskriver det främjande och förebyggande ramverk som utgör kärnan i PBS. Författaren presenterar övningar och arbetsuppgifter för att utveckla till exempel goda relationer, tydliga och rimliga förväntningar på eleverna, en fungerande fysisk miljö, lämpliga rutiner, träning av sociala färdigheter, positiv feedback samt strategier för att förebygga och möta utmanande beteenden.

  3. Här sätts fokus på elever som har större behov och svårigheter och där de generella främjande och förebyggande strategierna inte är tillräckliga. Författaren beskriver hållbara och konkreta åtgärder, både för de elever som riskerar att utveckla beteendeproblematik och psykisk ohälsa och för de elever som redan uppvisar en mer omfattande och ofta långvarig problematik.


Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet
riktar sig främst till blivande och verksamma lärare, elevassistenter eller elevhälsopersonal i grundskolan. Även du som arbetar som skolledare eller beslutsfattare hos en skolhuvudman har glädje av boken i arbetet med att stötta och skapa rätt förutsättningar för din personal.

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utmanande beteenden och psykisk ohälsa, både i skolan och i andra typer av verksamheter.

Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig.

Boken utgår från det evidensbaserade förhållningssättet positivt beteende-stöd (PBS) som både kan användas skolövergripande och i arbetet på klassrums- och individnivå. Primärt fokus är hur du och dina kollegor kan arbeta förebyggande samt hur ni med stöd i olika proaktiva strategier och metoder kan verka för ökad studiero, inkludering och trivsel.

Boken är indelad i tre delar:

  1. Beskrivning av den teoretiska grunden som PBS vilar på. Hur kan vi förstå våra elevers beteenden, både de önskvärda och de mer utmanande och undervisningsstörande?

  2. Detta är bokens centrala del som beskriver det främjande och förebyggande ramverk som utgör kärnan i PBS. Författaren presenterar övningar och arbetsuppgifter för att utveckla till exempel goda relationer, tydliga och rimliga förväntningar på eleverna, en fungerande fysisk miljö, lämpliga rutiner, träning av sociala färdigheter, positiv feedback samt strategier för att förebygga och möta utmanande beteenden.

  3. Här sätts fokus på elever som har större behov och svårigheter och där de generella främjande och förebyggande strategierna inte är tillräckliga. Författaren beskriver hållbara och konkreta åtgärder, både för de elever som riskerar att utveckla beteendeproblematik och psykisk ohälsa och för de elever som redan uppvisar en mer omfattande och ofta långvarig problematik.


Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet
riktar sig främst till blivande och verksamma lärare, elevassistenter eller elevhälsopersonal i grundskolan. Även du som arbetar som skolledare eller beslutsfattare hos en skolhuvudman har glädje av boken i arbetet med att stötta och skapa rätt förutsättningar för din personal.

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utmanande beteenden och psykisk ohälsa, både i skolan och i andra typer av verksamheter.

Andra intressanta titlar