Glad svenska åk 2

Glad svenska 2 består av två böcker, Språklära och Övningsbok.

Tryckta läromedel

Glad svenska 2 Språklära, tredje upplagan
Häftad 136 sidor. 2012-03-08. ISBN 9789127421011
165 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Glad svenska 2 Övningsbok, tredje upplagan
Häftad 84 sidor. 2012-03-08. ISBN 9789127421035
85 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Glad svenska 2 Facit, tredje upplagan
Häftad 32 sidor. 2012-06-08. ISBN 9789127421066
55 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Glad svenska

Glad svenska vänder sig till åk 1-3. Böckerna ger eleverna baskunskaper i svenska och då särskilt i stavning - och allt övas in på ett lekfullt och roligt sätt. Allt språkstoff repeteras i mer än en årskurs vilket gör undervisningen grundlig. Uppgifterna är varierade, med betoning på övningar i språklära, skriv- och lästräning. Innehållet stämmer överens med kursplanen i svenska enligt Lgr 11.