Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utvärdering i socialt arbete

Häftad utgåva av originalutgåva från 2011

För att kunna utföra ett socialt arbete som ger resultat för de som berörs, behövs en ständig granskning av de metoder och tillvägagångssätt som används. Men vad innebär det att utvärdera socialarbetares enskilda insatser, liksom hela verksamhetsfält?

Läs mer...
Utvärdering i socialt arbete Utvärdering i socialt arbete
Utvärdering i socialt arbete

Utvärdering i socialt arbete

Utkom 17 februari 2020

Isbn
9789127828209
Typ
Häftad
Sidantal
340
Du har nått den maximala köpsumman.
434 kr
Utvärdering i socialt arbete Utvärdering i socialt arbete
Utvärdering i socialt arbete
Utkom 17 feb 2020
ISBN 9789127828209
434 kr
Utvärdering i socialt arbete
Utvärdering i socialt arbete
434 kr
Utvärdering i socialt arbete Utvärdering i socialt arbete
Utvärdering i socialt arbete
Utkom 17 feb 2020
ISBN 9789127828209
434 kr
Utvärdering i socialt arbete
Utvärdering i socialt arbete
Ingen Författare
Utvärdering i socialt arbete
Utvärdering i socialt arbete

Andra intressanta titlar

För att kunna utföra ett socialt arbete som ger resultat för de som berörs, behövs en ständig granskning av de metoder och tillvägagångssätt som används. Men vad innebär det att utvärdera socialarbetares enskilda insatser, liksom hela verksamhetsfält?

I den här boken diskuterar författarna utmaningar och möjligheter
när man planerar och genomför olika typer av utvärderingar inom socialt arbete. Aktuella modeller och begrepp granskas kritiskt, och läsaren får bland annat kunskaper om kvalitet och evidensbasering kopplat till utvärdering. Dessutom diskuteras utvärdering inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg med flera områden samt i anslutning till etnicitet, kön och funktionshinder.

Boken ger läsaren en god inblick i hur man inom det människovårdande
fältet kan använda utvärdering som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Redaktörerna Björn Blom, Stefan Morén och Lennart Nygren är
professorer i socialt arbete vid Umeå universitet och forskar inom bland annat utvärderingsområdet. Övriga skribenter är forskare och utvärderingsexperter inom socialt arbete eller angränsande områden i Sverige, Storbritannien och Australien.