Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Unified protocol Arbetsbok

Diagnosöverskridande psykologisk behandling (2:a utgåvan)

Upplever du starka, obehagliga känslor som hindrar dig från att leva så som du vill? Ångest, rädsla och nedstämdhet förekommer ofta tillsammans och kan begränsa din tillvaro. Forskning visar att behandlingsprogrammet i den här boken, Unified protocol, kan hjälpa dig oavsett om du lider av depression, något ångestsyndrom – eller av flera problem samtidigt.

Läs mer...
Unified protocol Arbetsbok Unified protocol Arbetsbok
Unified protocol Arbetsbok

Unified protocol Arbetsbok

ISBN 9789127826779
Utkom 18 april 2020
ISBN
9789127826779
Typ
Häftad
Sidantal
246
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Upplever du starka, obehagliga känslor som hindrar dig från att leva så som du vill? Ångest, rädsla och nedstämdhet förekommer ofta tillsammans och kan begränsa din tillvaro. Forskning visar att behandlingsprogrammet i den här boken, Unified protocol, kan hjälpa dig oavsett om du lider av depression, något ångestsyndrom – eller av flera problem samtidigt.

Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi, där du aktivt tränar för att utveckla nya färdigheter. Steg för steg vägleds du till att bättre förstå dina känsloupplevelser, vad som förvärrar dina symtom – och framför allt vad du kan göra för att börja må bättre. Rikligt med fallbeskrivningar, dialoger och exempel visar hur behandlingen går till.

Du använder boken i samarbete med en terapeut.

Huvudförfattare är David H. Barlow, professor emeritus i psykologi och psykiatri, som är en av världens främsta psykoterapiforskare.

Svensk fackgranskning av Billy Larsson, fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare.

Upplever du starka, obehagliga känslor som hindrar dig från att leva så som du vill? Ångest, rädsla och nedstämdhet förekommer ofta tillsammans och kan begränsa din tillvaro. Forskning visar att behandlingsprogrammet i den här boken, Unified protocol, kan hjälpa dig oavsett om du lider av depression, något ångestsyndrom – eller av flera problem samtidigt.

Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi, där du aktivt tränar för att utveckla nya färdigheter. Steg för steg vägleds du till att bättre förstå dina känsloupplevelser, vad som förvärrar dina symtom – och framför allt vad du kan göra för att börja må bättre. Rikligt med fallbeskrivningar, dialoger och exempel visar hur behandlingen går till.

Du använder boken i samarbete med en terapeut.

Huvudförfattare är David H. Barlow, professor emeritus i psykologi och psykiatri, som är en av världens främsta psykoterapiforskare.

Svensk fackgranskning av Billy Larsson, fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare.

Intervju med fackgranskaren

Billy Larsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och fil.dr i psykologi. Han är verksam i egen praktik och undervisar bland annat om metoden Unified protocol på psykoterapeutprogrammen vid tre lärosäten. Han har fackgranskat den svenska utgåvan av Unified protocol, både vid den aktuella revideringen och när de två volymerna först kom ut 2013, och han svarar här på några frågor utifrån det arbetet. Tidigare på Natur & Kultur har Billy Larsson bidragit med ett kapitel om kbt i boken Psykopatologi (2012).

Vad kännetecknar metoden Unified protocol? Och när är behandlingen lämplig att använda?
Unified protocol, UP, kännetecknas av användbarhet vid många diagnoser och explicit inriktning på att lära patienten att förhålla sig på ett klokare sätt till sina känslor. Det sker genom att patienten i moduler lär sig fem användbara färdigheter. I manualen anges ett stort antal diagnoser där UP kan användas, men det är lite mer komplicerat än så. UP behövs inte om man direkt kan påbörja ett förändringsarbete, vilket man ibland kan vid paniksyndrom eller depression. UP passar om patienten behöver lära sig hantera sina känslor och det är väl svårt att omedelbart arbeta med förändring. Därför kan UP till exempel användas vid missbruk om missbruket handlar om att hantera känslor som ångest och skam, men passar inte om abstinens är problemet.

Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan den nya andra utgåvan och den första?
Den nya utgåvan uppmärksammar fler känslor än den första. Nu är det tydligt att man även kan arbeta med skam och skuld i UP. En annan skillnad är att det ingår ett förslag till fallformulering för en UP-behandling. För det tredje är den nya utgåvan är än mer praktisk och pedagogisk i sin framställning.

Hur kom du själv i kontakt med metoden och boken Unified protocol?
Jag har uppskattat inslag i såväl humanistisk och psykodynamisk terapi som i olika KBT-terapier. Men det har också funnits sådant som jag hängt upp mig på. När jag läste en artikel från 2004 med rubriken "Toward a unified treatment for emotional disorders", då insåg jag att Barlow med medarbetare höll på att utveckla en terapiform som jag skulle kunna uppskatta fullt ut. Därför har jag haft koll på vad som hänt med UP-projektet, och kunnat konstatera att jag tycker UP sammanför de bra tankegångar som uppstått på terapiområdet, och inte bara inom KBT.

Fanns det något begrepp som var klurigt att ta ställning till vid fackgranskningen? Hur löste du det ihop med översättaren och förlaget?
I ett översättningsarbete uppstår lätt skillnader där översättaren betonar språklig korrekthet, medan den som fackgranskar betonar begriplighet och praktisk nytta. Klurigast denna gång var begreppet ”helpful emotions”. Det har blivit klinisk praxis att prata om att känslor kan vara hjälpsamma eller ohjälpsamma. Men av språkliga och filosofiska skäl kan man tycka att det inte låter riktigt bra. I det läget är det värdefullt att en förlagsrepresentant finns med som både kan beakta det språkliga och användbarheten, och därmed lösa uppkomna knutar. Det gjordes en avvägning mellan användbarhet och språkriktighet som landade i att ändå beskriva känslor som hjälpsamma och ohjälpsamma, men att på vissa ställen använda andra lösningar, utifrån vad som passade i sammanhanget.

Billy Larsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och fil.dr i psykologi. Han är verksam i egen praktik och undervisar bland annat om metoden Unified protocol på psykoterapeutprogrammen vid tre lärosäten. Han har fackgranskat den svenska utgåvan av Unified protocol, både vid den aktuella revideringen och när de två volymerna först kom ut 2013, och han svarar här på några frågor utifrån det arbetet. Tidigare på Natur & Kultur har Billy Larsson bidragit med ett kapitel om kbt i boken Psykopatologi (2012).

Vad kännetecknar metoden Unified protocol? Och när är behandlingen lämplig att använda?
Unified protocol, UP, kännetecknas av användbarhet vid många diagnoser och explicit inriktning på att lära patienten att förhålla sig på ett klokare sätt till sina känslor. Det sker genom att patienten i moduler lär sig fem användbara färdigheter. I manualen anges ett stort antal diagnoser där UP kan användas, men det är lite mer komplicerat än så. UP behövs inte om man direkt kan påbörja ett förändringsarbete, vilket man ibland kan vid paniksyndrom eller depression. UP passar om patienten behöver lära sig hantera sina känslor och det är väl svårt att omedelbart arbeta med förändring. Därför kan UP till exempel användas vid missbruk om missbruket handlar om att hantera känslor som ångest och skam, men passar inte om abstinens är problemet.

Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan den nya andra utgåvan och den första?
Den nya utgåvan uppmärksammar fler känslor än den första. Nu är det tydligt att man även kan arbeta med skam och skuld i UP. En annan skillnad är att det ingår ett förslag till fallformulering för en UP-behandling. För det tredje är den nya utgåvan är än mer praktisk och pedagogisk i sin framställning.

Hur kom du själv i kontakt med metoden och boken Unified protocol?
Jag har uppskattat inslag i såväl humanistisk och psykodynamisk terapi som i olika KBT-terapier. Men det har också funnits sådant som jag hängt upp mig på. När jag läste en artikel från 2004 med rubriken "Toward a unified treatment for emotional disorders", då insåg jag att Barlow med medarbetare höll på att utveckla en terapiform som jag skulle kunna uppskatta fullt ut. Därför har jag haft koll på vad som hänt med UP-projektet, och kunnat konstatera att jag tycker UP sammanför de bra tankegångar som uppstått på terapiområdet, och inte bara inom KBT.

Fanns det något begrepp som var klurigt att ta ställning till vid fackgranskningen? Hur löste du det ihop med översättaren och förlaget?
I ett översättningsarbete uppstår lätt skillnader där översättaren betonar språklig korrekthet, medan den som fackgranskar betonar begriplighet och praktisk nytta. Klurigast denna gång var begreppet ”helpful emotions”. Det har blivit klinisk praxis att prata om att känslor kan vara hjälpsamma eller ohjälpsamma. Men av språkliga och filosofiska skäl kan man tycka att det inte låter riktigt bra. I det läget är det värdefullt att en förlagsrepresentant finns med som både kan beakta det språkliga och användbarheten, och därmed lösa uppkomna knutar. Det gjordes en avvägning mellan användbarhet och språkriktighet som landade i att ändå beskriva känslor som hjälpsamma och ohjälpsamma, men att på vissa ställen använda andra lösningar, utifrån vad som passade i sammanhanget.