Talang för människor

Psykologin bakom framgångsrik talent management

Talang för människor visar hur man kan skapa talangutveckling som utgår från människans psykologi, och grundar sig på gedigen psykologisk forskning. Här får du handfasta råd om hur man arbetar med talangfrågorna på ett sätt som gynnar verklig utveckling: lärande, samarbete och långsiktig prestation. 

Tryckta utgåvor

Talang för människor Talang för människor
Talang för människor Kommande
Utgiven: 2019-02-26
232 Sidor
ISBN 9789127822603
Inbunden

Digitala utgåvor

Talang för människor Talang för människor
Talang för människor Kommande
Utgiven: 2019-03-22
232 Sidor
ISBN 9789127822696
E-bok

Talent management – att attrahera, identifiera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare – har blivit ett centralt begrepp i arbetslivet och talangförsörjning ses som den viktigaste strategiska frågan. Det investeras i talangpooler, talangprogram och kartläggningar i jakten på ”de bästa”, men ändå missar man målet och värdefulla medarbetare försvinner eller tappar motivationen.

I ivern att hänga på talangtåget har många organisationer infört metoder som laborerar med starka psykologiska krafter man inte alltid inser de långsiktiga konsekvenserna av. Samtidigt finns i dag omfattande psykologisk forskning om vad som skapar och bibehåller motivation, engagemang och lojalitet i arbetslivet.

Talang för människor visar hur man kan skapa talangutveckling som utgår från människans psykologi, och grundar sig på gedigen psykologisk forskning. Här får du handfasta råd om hur man arbetar med talangfrågorna på ett sätt som gynnar verklig utveckling: lärande, samarbete och långsiktig prestation. Forskningsinsikter varvas med exempel från organisationer och chefer som skapat en talanghantering som både är effektiv för organisationen och får människor att växa.

Boken vänder sig både till den som arbetar i en organisation som redan har etablerade talangprocesser och till den som står i begrepp att börja utforma arbetet. Och till alla de ambitiösa och drivna människor som vill veta hur företagen arbetar med talangfrågorna och vad som utmärker de arbetsgivare som gör det riktigt bra.