Rehabilitering vid cancersjukdom

"'Cancer är en folksjukdom och fler än 60 000 nya fall diagnostiseras årligen. Samtidigt gör den medicinska utvecklingen att allt fler överlever sin sjukdom eller lever med den under lång tid. Sammantaget ställer detta stora krav på vården och andra samhällsaktörer att tillsammans skapa fungerande strukturer för rehabilitering. Det handlar inte bara om medicinsk vård

Tryckta utgåvor

Rehabilitering vid cancersjukdom Rehabilitering vid cancersjukdom
Rehabilitering vid cancersjukdom
Utgiven: 2013-04-29
256 Sidor
ISBN 9789127131286
Inbunden
Provläs
"'

Cancer är en folksjukdom och fler än 60 000 nya fall diagnostiseras årligen. Samtidigt gör den medicinska utvecklingen att allt fler överlever sin sjukdom eller lever med den under lång tid. Sammantaget ställer detta stora krav på vården och andra samhällsaktörer att tillsammans skapa fungerande strukturer för rehabilitering. Det handlar inte bara om medicinsk vård