Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykosomatisk läkekonst

Det psykosomatiska synsättet innebär att man söker efter mekanismerna bakom symtom i individens totala livssituation. Den här boken pläderar för att denna helhetssyn på människan skall omsättas i handling och arbetssättet i den medicinska verksamheten därmed förändras. Ett antal erfarna terapeuter beskriver sina teorier och skildrar sina olika metoder vid behandling av psykosomatiska tillstånd.

Läs mer...

Andra intressanta titlar

Det psykosomatiska synsättet innebär att man söker efter mekanismerna bakom symtom i individens totala livssituation. Den här boken pläderar för att denna helhetssyn på människan skall omsättas i handling och arbetssättet i den medicinska verksamheten därmed förändras. Ett antal erfarna terapeuter beskriver sina teorier och skildrar sina olika metoder vid behandling av psykosomatiska tillstånd.

De tar bland annat upp:

  • Verbala metoder, som t ex psykodynamiskt inriktad psykoterapi.
  • Beteendemedicinska tekniker, så som de t ex används vid behandling av tandvårdsrädsla.
  • Kroppsinriktade metoder, som t ex analytisk kroppspsykoterapi.
  • Konstpsykoterapier, som t ex psykodrama.
  • Sociala interventioner i förebyggande psykosomatiskt arbete.

 

Redaktörerna: Kristoffer Konarski är psykolog och docent vid Karolinska institutet. Töres Theorell är invärtesmedicinare och professor vid Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin.

Det psykosomatiska synsättet innebär att man söker efter mekanismerna bakom symtom i individens totala livssituation. Den här boken pläderar för att denna helhetssyn på människan skall omsättas i handling och arbetssättet i den medicinska verksamheten därmed förändras. Ett antal erfarna terapeuter beskriver sina teorier och skildrar sina olika metoder vid behandling av psykosomatiska tillstånd.

De tar bland annat upp:

  • Verbala metoder, som t ex psykodynamiskt inriktad psykoterapi.
  • Beteendemedicinska tekniker, så som de t ex används vid behandling av tandvårdsrädsla.
  • Kroppsinriktade metoder, som t ex analytisk kroppspsykoterapi.
  • Konstpsykoterapier, som t ex psykodrama.
  • Sociala interventioner i förebyggande psykosomatiskt arbete.

 

Redaktörerna: Kristoffer Konarski är psykolog och docent vid Karolinska institutet. Töres Theorell är invärtesmedicinare och professor vid Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin.