Psykosomatisk läkekonst

Det psykosomatiska synsättet innebär att man söker efter mekanismerna bakom symtom i individens totala livssituation. Den här boken pläderar för att denna helhetssyn på människan skall omsättas i handling och arbetssättet i den medicinska verksamheten därmed förändras. Ett antal erfarna terapeuter beskriver sina teorier och skildrar sina olika metoder vid behandling av psykosomatiska tillstånd.

Läs mer...
Psykosomatisk läkekonst Psykosomatisk läkekonst
Psykosomatisk läkekonst
E-bok (PDF)

Psykosomatisk läkekonst

Utkom 30 september 2009

Isbn
9789127092150
Typ
E-bok (PDF)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via

Det psykosomatiska synsättet innebär att man söker efter mekanismerna bakom symtom i individens totala livssituation. Den här boken pläderar för att denna helhetssyn på människan skall omsättas i handling och arbetssättet i den medicinska verksamheten därmed förändras. Ett antal erfarna terapeuter beskriver sina teorier och skildrar sina olika metoder vid behandling av psykosomatiska tillstånd.

De tar bland annat upp:

  • Verbala metoder, som t ex psykodynamiskt inriktad psykoterapi.
  • Beteendemedicinska tekniker, så som de t ex används vid behandling av tandvårdsrädsla.
  • Kroppsinriktade metoder, som t ex analytisk kroppspsykoterapi.
  • Konstpsykoterapier, som t ex psykodrama.
  • Sociala interventioner i förebyggande psykosomatiskt arbete.

 

Redaktörerna: Kristoffer Konarski är psykolog och docent vid Karolinska institutet. Töres Theorell är invärtesmedicinare och professor vid Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin.