Personlighetspsykologi

Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram – teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra.


I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag – humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori – av några av de främsta...


Tryckta utgåvor

Personlighetspsykologi Personlighetspsykologi
Personlighetspsykologi
Utgivningsdatum 2007-01-30
288 Sidor
ISBN 9789127109797
Inbunden

Digitala utgåvor

Personlighetspsykologi Personlighetspsykologi
Personlighetspsykologi
Utgivningsdatum 2010-07-01
ISBN 9789127128385
E-bok
Personlighetspsykologi Personlighetspsykologi
Personlighetspsykologi
Utgivningsdatum 2015-06-03
ISBN 9789127145467
E-bok

Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram – teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra.


I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag – humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori – av några av de främsta svenska auktoriteterna inom varje område. Dessutom avslutas boken med ett kapitel som tar upp likheter och olikheter mellan de olika teorierna, t.ex. i synen på psykets struktur, drivkraft, känslor och normalitet.


Boken riktar sig främst till psykologistudenter vid universitet och högskola.


Författarna i boken är: Claudia Fahlke (egenskapsteori), Per Magnus Johansson (psykoanalytisk teori), Lars-Gunnar Lundh (kognitiv teori), samt Gunnar Karlsson och Teci Hill (humanistisk psykologi).