Personlighetspsykologi

Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram – teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra.


I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag – humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori – av några av de främsta...

Tryckta utgåvor

Personlighetspsykologi
Inbunden 288 sidor. 2007-01-30. ISBN 9789127109797
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Personlighetspsykologi
E-bok 2010-07-01. ISBN 9789127128385
Köp direkt via din återförsäljare
Personlighetspsykologi
E-bok 2015-06-03. ISBN 9789127145467
Köp direkt via din återförsäljare

Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram – teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra.


I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag – humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori – av några av de främsta svenska auktoriteterna inom varje område. Dessutom avslutas boken med ett kapitel som tar upp likheter och olikheter mellan de olika teorierna, t.ex. i synen på psykets struktur, drivkraft, känslor och normalitet.


Boken riktar sig främst till psykologistudenter vid universitet och högskola.


Författarna i boken är: Claudia Fahlke (egenskapsteori), Per Magnus Johansson (psykoanalytisk teori), Lars-Gunnar Lundh (kognitiv teori), samt Gunnar Karlsson och Teci Hill (humanistisk psykologi).