Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Modern teoribildning i socialt arbete

Fjärde internationella utgåvan

Av Malcolm Payne. Översatt av Björn Nilsson

Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arbete presenteras och jämförs utifrån likheter och skillnader. Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik.

Läs mer...
Modern teoribildning i socialt arbete Modern teoribildning i socialt arbete
Modern teoribildning i socialt arbete

Modern teoribildning i socialt arbete

ISBN 9789127140950
Utkom 14 december 2015
ISBN
9789127140950
Typ
Inbunden
Sidantal
650
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Denna nya utgåva av det internationella standardverket Modern teoribildning i socialt arbete har genomgått genomgripande förändringar av såväl innehåll och struktur som presentationsformer. Bearbetningen har gjort boken än mer pedagogisk och tillgänglig, vilket fortsatt motiverar dess centrala plats i socionomprogrammet.

Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arbete presenteras och jämförs utifrån likheter och skillnader. Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik.

I bokens första del diskuteras de olika teorierna i socialt arbete och hur de ska tillämpas. Den andra delen omfattar kapitel som grundligt går igenom bland annat psykodynamisk, uppgiftsinriktad, humanistisk, feministisk och samhällspedagogisk praktik. Även inriktningar som exempelvis empowerment, företrädarskap och icke-förtryckande praktik behandlas.

Detta är den fjärde internationella utgåvan och den tredje utgåvan på svenska.

Bokens målgrupp är studenter inom socionomutbildningen och yrkesverksamma socialarbetare.

Denna nya utgåva av det internationella standardverket Modern teoribildning i socialt arbete har genomgått genomgripande förändringar av såväl innehåll och struktur som presentationsformer. Bearbetningen har gjort boken än mer pedagogisk och tillgänglig, vilket fortsatt motiverar dess centrala plats i socionomprogrammet.

Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arbete presenteras och jämförs utifrån likheter och skillnader. Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik.

I bokens första del diskuteras de olika teorierna i socialt arbete och hur de ska tillämpas. Den andra delen omfattar kapitel som grundligt går igenom bland annat psykodynamisk, uppgiftsinriktad, humanistisk, feministisk och samhällspedagogisk praktik. Även inriktningar som exempelvis empowerment, företrädarskap och icke-förtryckande praktik behandlas.

Detta är den fjärde internationella utgåvan och den tredje utgåvan på svenska.

Bokens målgrupp är studenter inom socionomutbildningen och yrkesverksamma socialarbetare.