Malcolm Payne

Malcolm Payne är director of psychosocial and spiritual care vid St Christopher's Hospice, London, Storbritannien. Han har tidigare varit verksam som professor vid Manchester Metropolitan University, Department of applied community studies. Han är en internationellt välkänd forskare inom socialt arbete och hans böcker tillhör de mest spridda inom ämnesområdet.

Modern teoribildning i socialt arbete

Denna nya utgåva av det internationella standardverket Modern teoribildning i socialt arbete har genomgått genomgripande förändringar av såväl innehåll och struktur som presentationsformer. Bearbetningen har gjort boken än mer pedagogisk och tillgänglig, vilket fortsatt motiverar dess centrala plats i socionomprogrammet.


Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arb...
Läs mer