Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

MBT i teori och praktik

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.

Läs mer...
MBT i teori och praktik MBT i teori och praktik
MBT i teori och praktik

MBT i teori och praktik

ISBN 9789127818453
Utkom 12 maj 2018
ISBN
9789127818453
Typ
Häftad
Sidantal
344
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.

Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och undervisat i MBT under många år har boken sedan en tonvikt på det kliniska arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel hur man skriver en krisplan, gör en problemformulering och håller en psykopedagogisk kurs, samt bedriver individual- och gruppterapi.

Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser– med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga.

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.

Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och undervisat i MBT under många år har boken sedan en tonvikt på det kliniska arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel hur man skriver en krisplan, gör en problemformulering och håller en psykopedagogisk kurs, samt bedriver individual- och gruppterapi.

Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser– med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga.

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.