Lyckoformeln

Vad vetenskapen kan lära oss om lycka

"'

Tryckta utgåvor

Lyckoformeln Lyckoformeln
Lyckoformeln
Utgiven: 2008-01-02
320 Sidor
ISBN 9789127115804
Pocket
"'

Våren 2000 besökte naturvetaren och journalisten Stefan Klein hjärnforskaren Ramachandran i Kalifornien. De samtalade om människans bristande kunskap om sig själv. Plötsligt utbrast Ramachandran på sin sjungande engelska med indisk accent: ”And we don't even know what happiness is.” Det blev startskottet för Kleins projekt. Han måste få veta. Det han fann överraskade honom. Vi har idag ganska stor kunskap om vad lycka är