Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

KBT i utveckling

En grundbok i kognitiv beteendeterapi (2:a utgåvan)

Denna gedigna grundbok ger en både bred och fördjupad kunskap om KBT. Terapiformen fungerar väl för patienter med såväl avgränsade som komplexa och långvariga problem.

Läs mer...
KBT i utveckling KBT i utveckling
KBT i utveckling

KBT i utveckling

Utkom 16 juli 2016

ISBN
9789127147447
Typ
Inbunden
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Denna gedigna grundbok ger en både bred och fördjupad kunskap om KBT. Terapiformen fungerar väl för patienter med såväl avgränsade som komplexa och långvariga problem.

Centralt inom KBT är strävan efter att arbeta med forskningsmässigt noggrant utprovade metoder och samtidigt integrera nya erfarenheter från den kliniska vardagen. Metoderna är därför i ständig utveckling.

I denna uppdaterade utgåva beskrivs några av de nyare ansatserna som transdiagnostisk KBT, känslofokuserad KBT och imaginära tekniker för bearbetning av negativa bildminnen. Anna Kåver berättar i bokens första del om terapiformens utveckling, och i den andra delen beskriver hon dess teoretiska utgångspunkter: vetenskap, humanism, inlärningsteori, emotionsteori och kognitiv teori, samt filosofin bakom medveten närvaro, acceptans och validering. Den tredje delen är praktiskt inriktad med stort utrymme ägnat åt förhållningssättet och teknikerna i KBT.

"Kåvers kunskapsmättade verk har en given plats i alla utbildningssammanhang där KBT ingår."
Gunnar Martin Aronsson, BTJ-häftet nr 20, 2016

Denna gedigna grundbok ger en både bred och fördjupad kunskap om KBT. Terapiformen fungerar väl för patienter med såväl avgränsade som komplexa och långvariga problem.

Centralt inom KBT är strävan efter att arbeta med forskningsmässigt noggrant utprovade metoder och samtidigt integrera nya erfarenheter från den kliniska vardagen. Metoderna är därför i ständig utveckling.

I denna uppdaterade utgåva beskrivs några av de nyare ansatserna som transdiagnostisk KBT, känslofokuserad KBT och imaginära tekniker för bearbetning av negativa bildminnen. Anna Kåver berättar i bokens första del om terapiformens utveckling, och i den andra delen beskriver hon dess teoretiska utgångspunkter: vetenskap, humanism, inlärningsteori, emotionsteori och kognitiv teori, samt filosofin bakom medveten närvaro, acceptans och validering. Den tredje delen är praktiskt inriktad med stort utrymme ägnat åt förhållningssättet och teknikerna i KBT.

"Kåvers kunskapsmättade verk har en given plats i alla utbildningssammanhang där KBT ingår."
Gunnar Martin Aronsson, BTJ-häftet nr 20, 2016