Ikonen i fickan: om yttre och inre resor

"'Ikonen i fickan är en samling essäer som diskuterar vårt behov av resor.Inledningsvis tar författaren upp den yttre resan – Varför reser vi? Vad reser vi till och vad reser vi ifrån? Vi får ta del av både psykologiska och sociologiska rön kring resandet

Digitala utgåvor

Ikonen i fickan: om yttre och inre resor
E-bok 2010-10-31. ISBN 9789127129054
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Ikonen i fickan är en samling essäer som diskuterar vårt behov av resor.


Inledningsvis tar författaren upp den yttre resan – Varför reser vi? Vad reser vi till och vad reser vi ifrån? Vi får ta del av både psykologiska och sociologiska rön kring resandet