Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Den omätbara människan

Personligheten är inte objektivt mätbar, hon kan inte helt fångas in i ett vetenskapligt system. Bakom varje teori upptäcker vi individen, den människa som allt detta händer med. Här finner vi de djupaste och mest fundamentala frågorna – om kärleken, meningen med livet, individens frihet, ansvar, lidande och död.

Läs mer...
Den omätbara människan Den omätbara människan
Den omätbara människan

Den omätbara människan

Utkom 21 november 2005

Isbn
9789127110298
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
356 kr
Den omätbara människan Den omätbara människan
Den omätbara människan
Utkom 21 nov 2005
ISBN 9789127110298
356 kr
Den omätbara människan
Den omätbara människan
356 kr
Den omätbara människan Den omätbara människan
Den omätbara människan
Utkom 21 nov 2005
ISBN 9789127110298
356 kr
Den omätbara människan
Den omätbara människan
Ingen Författare
Den omätbara människan
Den omätbara människan

Andra intressanta titlar

Personligheten är inte objektivt mätbar, hon kan inte helt fångas in i ett vetenskapligt system. Bakom varje teori upptäcker vi individen, den människa som allt detta händer med. Här finner vi de djupaste och mest fundamentala frågorna – om kärleken, meningen med livet, individens frihet, ansvar, lidande och död.

Utan att förkasta behaviorism eller psykoanalys vill May tillföra ytterligare en dimension i vetenskapen om människan, nämligen existentialismens människosyn. Influerad av bland andra Kierkegaard, Heidegger och Jung förordar May en existentialistisk psykoterapi där det förbehållslösa mötet mellan verkliga, medkännande människor är det väsentliga. Terapeuten bör, liksom varje medmänniska, lyssna till den andre och hjälpa honom att upptäcka sina möjligheter och komma i kontakt med sin sanna existens.

Översättning Margareta Wentz Edgardh

Personligheten är inte objektivt mätbar, hon kan inte helt fångas in i ett vetenskapligt system. Bakom varje teori upptäcker vi individen, den människa som allt detta händer med. Här finner vi de djupaste och mest fundamentala frågorna – om kärleken, meningen med livet, individens frihet, ansvar, lidande och död.

Utan att förkasta behaviorism eller psykoanalys vill May tillföra ytterligare en dimension i vetenskapen om människan, nämligen existentialismens människosyn. Influerad av bland andra Kierkegaard, Heidegger och Jung förordar May en existentialistisk psykoterapi där det förbehållslösa mötet mellan verkliga, medkännande människor är det väsentliga. Terapeuten bör, liksom varje medmänniska, lyssna till den andre och hjälpa honom att upptäcka sina möjligheter och komma i kontakt med sin sanna existens.

Översättning Margareta Wentz Edgardh