SOL 4000 Samhälle i dag åk 8

SOL 4000 Samhälle i dag är skriven utifrån de krav Lgr 11 och kursplanen ställer. Det betyder till exempel att böckerna hjälper eleverna att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Böckerna går från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Elevbok
Häftad 144 sidor. 2011-12-03. ISBN 9789127422896
145 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 150 sidor. 2012-09-28. ISBN 9789127423152
1010 kr
Köp direkt via din återförsäljare
SOL 4000 Samhälle i dag 8 Elevbok Digital
Onlineprodukt 144 sidor. 2016-09-22. ISBN 9789127437364
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Samhälle i dag 8

Om SOL 4000 Samhälle i dag åk 8

I Samhälle i dag 8 vidgas perspektivet och demokratifrågorna hamnar i fokus. Bokens inledande kapitel förklarar hur det går till att rösta i olika val och hur Sverige styrs på olika nivåer. De andra kapitlen handlar om folkhälsa, den svenska välfärden, arbete och arbetsmarknadens villkor och nationella minoriteter. 

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Samhälle i dag finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Samhälle i dag och SOL 4000 Samhälle i dag Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.