Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Den analytiska gruppen

I den gruppanalytiska terapin samlas en liten grupp människor för att kommunicera med varandra i syfte att få bättre självkännedom. I och med att gruppen och kommunikationen inom den utvecklas, förändras individens symptom och omedvetna problem till medvetna konflikter i enlighet med psykoanalysens teorier. Att utveckla sin förståelse för hur man förhåller sig till andra personer är en viktig del i den terapeutiska processen. Gruppen erbjuder också trygghet genom att gruppmedlemmarna kan dela erfarenheter och livsvillkor med varandra.

Läs mer...

Andra intressanta titlar

I den gruppanalytiska terapin samlas en liten grupp människor för att kommunicera med varandra i syfte att få bättre självkännedom. I och med att gruppen och kommunikationen inom den utvecklas, förändras individens symptom och omedvetna problem till medvetna konflikter i enlighet med psykoanalysens teorier. Att utveckla sin förståelse för hur man förhåller sig till andra personer är en viktig del i den terapeutiska processen. Gruppen erbjuder också trygghet genom att gruppmedlemmarna kan dela erfarenheter och livsvillkor med varandra.

Författarna gör en grundlig genomgång av den gruppanalytiska teorin och dess historiska framväxt. Boken innehåller också beskrivningar av den gruppanalytiska praktiken med exempel på tillämpningar inom en rad olika områden.

Bokens nio författare är samtliga medlemmar i Gruppanalytiska institutet i Stockholm: Göran Ahlin, Louise Boman Widlund, Olov Dahlin, Hanna Danefjäll, Hans Gordon, Lars Lorentzon, Hjördis Nilsson-Ahlin, Christer Sandahl och Inge Widlund.

I den gruppanalytiska terapin samlas en liten grupp människor för att kommunicera med varandra i syfte att få bättre självkännedom. I och med att gruppen och kommunikationen inom den utvecklas, förändras individens symptom och omedvetna problem till medvetna konflikter i enlighet med psykoanalysens teorier. Att utveckla sin förståelse för hur man förhåller sig till andra personer är en viktig del i den terapeutiska processen. Gruppen erbjuder också trygghet genom att gruppmedlemmarna kan dela erfarenheter och livsvillkor med varandra.

Författarna gör en grundlig genomgång av den gruppanalytiska teorin och dess historiska framväxt. Boken innehåller också beskrivningar av den gruppanalytiska praktiken med exempel på tillämpningar inom en rad olika områden.

Bokens nio författare är samtliga medlemmar i Gruppanalytiska institutet i Stockholm: Göran Ahlin, Louise Boman Widlund, Olov Dahlin, Hanna Danefjäll, Hans Gordon, Lars Lorentzon, Hjördis Nilsson-Ahlin, Christer Sandahl och Inge Widlund.