Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning.

Läs mer...
Beteendeproblem i psykiatrisk vård Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

ISBN 9789127142497
Utkom 16 maj 2015
ISBN
9789127142497
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning. Då blir vården säkrare, mer verkningsfull och bättre ur etisk synvinkel för både patient och personal. Utgångspunkten är lågaffektivt bemötande, där bland annat följande principer ingår:

 • Att ta ansvar för situationen
 • Ställa realistiska krav
 • Visa respekt och empati
 • Ta hänsyn till känslor och deras kraft
 • Lösa problem
 • Ha ett mjukt förhållningssätt

Här finns också fallbeskrivningar från psykiatrins vardag, förslag på konkreta handlingsplaner för att förebygga konflikter samt ett fördjupande studiematerial. Boken riktar sig främst till personal inom slutenvården och socialpsykiatrin. Även personal inom öppenvården kan ha stor nytta av de metoder som författarna förmedlar.

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning. Då blir vården säkrare, mer verkningsfull och bättre ur etisk synvinkel för både patient och personal. Utgångspunkten är lågaffektivt bemötande, där bland annat följande principer ingår:

 • Att ta ansvar för situationen
 • Ställa realistiska krav
 • Visa respekt och empati
 • Ta hänsyn till känslor och deras kraft
 • Lösa problem
 • Ha ett mjukt förhållningssätt

Här finns också fallbeskrivningar från psykiatrins vardag, förslag på konkreta handlingsplaner för att förebygga konflikter samt ett fördjupande studiematerial. Boken riktar sig främst till personal inom slutenvården och socialpsykiatrin. Även personal inom öppenvården kan ha stor nytta av de metoder som författarna förmedlar.

Med en ödmjuk ton och ett starkt patientperspektiv ger denna bok vårdaren konkreta verktyg för att bibehålla ett gott bemötande och konstruktiva lösningar i svåra situationer. Sofia Åkerman, sjuksköterska, föreläsare och författare

Andra intressanta titlar