Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

12 verktyg i kbt

2:a utgåvan

I denna nya utgåva är alla verktygen och referenserna uppdaterade utifrån aktuellt forskningsläge. För varje verktyg beskrivs den teoretiska bakgrunden, forskningsstödet, vilka resultat du kan förvänta dig, när verktyget bör användas och hur det tillämpas steg för steg.

Läs mer...
12 verktyg i kbt 12 verktyg i kbt
12 verktyg i kbt

12 verktyg i kbt

ISBN 9789127824546
Utkom 1 januari 2021
ISBN
9789127824546
Typ
Inbunden
Sidantal
328
Du har nått den maximala köpsumman.

Här presenteras tolv av de mest kraftfulla verktygen i kbt: god kommunikation, psykoedukation, mål utifrån värderingar, hemuppgifter, utvärdering och återkoppling, tillämpad avslappning, problemlösning, beteendeaktivering, beteendeexperiment, medveten närvaro, exponering och att vidmakthålla framsteg.

I denna nya utgåva är alla verktygen och referenserna uppdaterade utifrån aktuellt forskningsläge. För varje verktyg beskrivs den teoretiska bakgrunden, forskningsstödet, vilka resultat du kan förvänta dig, när verktyget bör användas och hur det tillämpas steg för steg. Det finns också ett fallexempel till varje verktyg så att du kan öva i rollspel.

En nyhet är att du via filmade terapisessioner får se smakprov på hur verktygen kan användas i praktiken. Du när filmerna genom att logga in på en hemsida med hjälp av en kod i boken.

Denna kompletta grundbok är lämplig på utbildningar inom kbt, både på högskolenivå och kortare kurser samt för professionella som arbetar med kbt.

12 verktyg i KBT är väl genomarbetad, välskriven, lätt att ta till sig och fungerar att använda både som övergripande och fördjupande läsning. […] Bokens styrka är att den presenterar grunder i teori och verktyg på ett lättillgängligt sätt med vetenskapligt stöd, modeller, fallexempel och verktyg.

Helena Kubicek Boye i BTJ-häftet nr 5, 2021

 

Steven James Linton är seniorprofessor vid Örebro universitet, verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Han är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Ida Flink är leg. psykolog och docent i psykologi, verksam vid CHAMP, Örebro universitet.

Här presenteras tolv av de mest kraftfulla verktygen i kbt: god kommunikation, psykoedukation, mål utifrån värderingar, hemuppgifter, utvärdering och återkoppling, tillämpad avslappning, problemlösning, beteendeaktivering, beteendeexperiment, medveten närvaro, exponering och att vidmakthålla framsteg.

I denna nya utgåva är alla verktygen och referenserna uppdaterade utifrån aktuellt forskningsläge. För varje verktyg beskrivs den teoretiska bakgrunden, forskningsstödet, vilka resultat du kan förvänta dig, när verktyget bör användas och hur det tillämpas steg för steg. Det finns också ett fallexempel till varje verktyg så att du kan öva i rollspel.

En nyhet är att du via filmade terapisessioner får se smakprov på hur verktygen kan användas i praktiken. Du när filmerna genom att logga in på en hemsida med hjälp av en kod i boken.

Denna kompletta grundbok är lämplig på utbildningar inom kbt, både på högskolenivå och kortare kurser samt för professionella som arbetar med kbt.

12 verktyg i KBT är väl genomarbetad, välskriven, lätt att ta till sig och fungerar att använda både som övergripande och fördjupande läsning. […] Bokens styrka är att den presenterar grunder i teori och verktyg på ett lättillgängligt sätt med vetenskapligt stöd, modeller, fallexempel och verktyg.

Helena Kubicek Boye i BTJ-häftet nr 5, 2021

 

Steven James Linton är seniorprofessor vid Örebro universitet, verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Han är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Ida Flink är leg. psykolog och docent i psykologi, verksam vid CHAMP, Örebro universitet.Här hittar du filmerna:

Här hittar du filmerna:

12 verktyg i kbt - Filmer

I dessa tolv filmer får du komma med in i terapirummet när tre psykologer träffar varsin klient: Vilja som lider av stress och ångest, Henrik som lider av depression och André som lider av sin råttfobi. 

Läs mer

Andra intressanta titlar