Steven James Linton

Steven James Linton är professor i klinisk psykologi och verksam vid Örebro universitetet, där han bland annat forskar om sömn och KBT-behandling av sömnsvårigheter.