Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmärkt skolutveckling

Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse

I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken Utmärkt skolutveckling förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer – från...

Läs mer...
Utmärkt skolutveckling Utmärkt skolutveckling
Utmärkt skolutveckling

Utmärkt skolutveckling

Utkom 20 april 2016

ISBN
9789127141940
Typ
Inbunden
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.

I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken Utmärkt skolutveckling förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer – från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare – för att vägleda skolor i rätt riktning. Centrala frågor i boken är:

• Vad vet vi egentligen om skolors olika resultat och vad som påverkar dessa?

• Vilka strategier finns för hållbara förbättringsprocesser och positiv resultatutveckling?
• Hur kan politiker, skolledare och lärare vända skolor i rätt riktning?

Utmärkt skolutveckling riktar sig främst till skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors resultat.

Sagt om boken:

"Det är en synnerligen gedigen och genomgripande genomgång av forskningsläget och vilka slutsatser man kan dra av det. Författarna är väl orienterade och förmår på ett intresseväckande sätt presentera fakta och slutsatser. De delger också läsaren egna reflektioner, så som att varna för ledarskapslitteratur som bortser från sammanhang och levererar tips och råd i största allmänhet. De slutsatser som boken avslutas med - och som kan översättas till strategier för hållbar skolutveckling - är väl underbyggda. En utmärkt handledning att använda i alla sammanhang där förbättringsarbete pågår eller ska påbörjas."
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 13, 2016

I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken Utmärkt skolutveckling förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer – från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare – för att vägleda skolor i rätt riktning. Centrala frågor i boken är:

• Vad vet vi egentligen om skolors olika resultat och vad som påverkar dessa?

• Vilka strategier finns för hållbara förbättringsprocesser och positiv resultatutveckling?
• Hur kan politiker, skolledare och lärare vända skolor i rätt riktning?

Utmärkt skolutveckling riktar sig främst till skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors resultat.

Sagt om boken:

"Det är en synnerligen gedigen och genomgripande genomgång av forskningsläget och vilka slutsatser man kan dra av det. Författarna är väl orienterade och förmår på ett intresseväckande sätt presentera fakta och slutsatser. De delger också läsaren egna reflektioner, så som att varna för ledarskapslitteratur som bortser från sammanhang och levererar tips och råd i största allmänhet. De slutsatser som boken avslutas med - och som kan översättas till strategier för hållbar skolutveckling - är väl underbyggda. En utmärkt handledning att använda i alla sammanhang där förbättringsarbete pågår eller ska påbörjas."
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 13, 2016

Andra intressanta titlar