Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Undervisningens återkomst

Av Gert J. Biesta. Översatt av Lars Ahlström

I boken Undervisningens återkomst diskuterar Gert J. J. Biesta graden av lärarstyrning i skolan och gör det med vad han själv kallar ”progressiva argument för en konservativ idé”. Genom det förhållningssättet blir det möjligt att framhålla betydelsen av lärarstyrd undervisning utan att för den sakens skull sympatisera med en konservativ ideologi eller eftersträva ett kontrollsamhälle.

Läs mer...
Undervisningens återkomst Undervisningens återkomst
Undervisningens återkomst

Undervisningens återkomst

ISBN 9789127823594
Utkom 21 januari 2019
ISBN
9789127823594
Typ
Inbunden
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Gert J.J. Biesta är världens mest inflytelserika utbildningsfilosof. Enligt honom är utbildningsväsendets främsta uppgift att göra det möjligt för eleven att bli ett självständigt, fritt subjekt som kan möta omvärlden på ett vuxet sätt.

I boken Undervisningens återkomst diskuterar han graden av lärarstyrning i skolan och gör det med vad han själv kallar ”progressiva argument för en konservativ idé”. Genom det förhållningssättet blir det möjligt att framhålla betydelsen av lärarstyrd undervisning utan att för den sakens skull sympatisera med en konservativ ideologi eller eftersträva ett kontrollsamhälle. Lärarstyrd undervisning är för Biesta inte ett självskrivet maktutövande som begränsar elevens frihet. Det är tvärtom när man blir tilltalad av sin omvärld som kan bli ett fritt subjekt och överskrida den egna världsbilden – och det är här den undervisande läraren behövs eftersom denna kan utmana eleven.

Undervisningens återkomst vänder sig främst till forskare inom pedagogik men även till verksamma lärare och lärarstudenter som är intresserade av utbildnings- och undervisningsfilosofi.

Sagt om boken:

Med varsam hand leder han läsaren in längs spännande vägar bortom den politiskt ytliga, kvantifierat mätande och populistiskt  undergrävande retorik som fortsatt dominerar det pedagogiska samtalet. [...] Biesta på ett övertygande sätt framför och resonerar kring ”progressiva argument för en konservativ idé” och gör det i dialog med några andra särskilt intressanta pedagoger och filosofer. En framtida klassiker, teoretiskt krävande, men för alla upptagna av pedagogiska grundläggande frågor ett utmanande och inspirerande arbete att gå i dialog med.
Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 7, 2019

Gert J.J. Biesta är världens mest inflytelserika utbildningsfilosof. Enligt honom är utbildningsväsendets främsta uppgift att göra det möjligt för eleven att bli ett självständigt, fritt subjekt som kan möta omvärlden på ett vuxet sätt.

I boken Undervisningens återkomst diskuterar han graden av lärarstyrning i skolan och gör det med vad han själv kallar ”progressiva argument för en konservativ idé”. Genom det förhållningssättet blir det möjligt att framhålla betydelsen av lärarstyrd undervisning utan att för den sakens skull sympatisera med en konservativ ideologi eller eftersträva ett kontrollsamhälle. Lärarstyrd undervisning är för Biesta inte ett självskrivet maktutövande som begränsar elevens frihet. Det är tvärtom när man blir tilltalad av sin omvärld som kan bli ett fritt subjekt och överskrida den egna världsbilden – och det är här den undervisande läraren behövs eftersom denna kan utmana eleven.

Undervisningens återkomst vänder sig främst till forskare inom pedagogik men även till verksamma lärare och lärarstudenter som är intresserade av utbildnings- och undervisningsfilosofi.

Sagt om boken:

Med varsam hand leder han läsaren in längs spännande vägar bortom den politiskt ytliga, kvantifierat mätande och populistiskt  undergrävande retorik som fortsatt dominerar det pedagogiska samtalet. [...] Biesta på ett övertygande sätt framför och resonerar kring ”progressiva argument för en konservativ idé” och gör det i dialog med några andra särskilt intressanta pedagoger och filosofer. En framtida klassiker, teoretiskt krävande, men för alla upptagna av pedagogiska grundläggande frågor ett utmanande och inspirerande arbete att gå i dialog med.
Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 7, 2019