Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Social klass i skolan

Det kompensatoriska uppdraget

Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér i boken Social klass i skolan hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund. 

Läs mer...
Social klass i skolan Social klass i skolan
Social klass i skolan

Social klass i skolan

Utkom 11 juni 2015

Isbn
9789127139367
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
380 kr
Social klass i skolan Social klass i skolan
Social klass i skolan
Utkom 11 jun 2015
ISBN 9789127139367
380 kr
Social klass i skolan
Social klass i skolan
380 kr
Social klass i skolan Social klass i skolan
Social klass i skolan
Utkom 11 jun 2015
ISBN 9789127139367
380 kr
Social klass i skolan
Social klass i skolan
Ingen Författare
Social klass i skolan
Social klass i skolan

Andra intressanta titlar

Social klass i skolan visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund.

Social klass i skolan vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, men kan läsas av alla som vill förstå hur vi kan göra skolan likvärdig.

Sagt om boken:
Praktiknära exempel ges vilket underlättar förståelsen av hur sociala skillnader kan hanteras och sätter fingret på det som också förstärker skillnader. Intressant och angelägen bok för lärare.
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 18, 2015