Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Såpor istället för Strindberg? POD

Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap

I Såpor i stället för Strindberg? presenteras en studie av gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning.  

Läs mer...
Såpor istället för Strindberg? POD Såpor istället för Strindberg? POD
Såpor istället för Strindberg? POD

Såpor istället för Strindberg? POD

ISBN 9789127414822
Utkom 18 september 2008
ISBN
9789127414822
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I boken Såpor i stället för Strindberg? presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap. 

Christina Olin-Scheller är fil.dr och forskare vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Mellan Dante och Big Brother.  

I boken Såpor i stället för Strindberg? presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap. 

Christina Olin-Scheller är fil.dr och forskare vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Mellan Dante och Big Brother.