Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller har skrivit avhandlingen ""Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar"" där hon belyser förutsättningarna för utveckling och lärande genom svenskämnet i gymnasieskolan. Christina är verksam vid Karlstads universitet som lärarutbildare och forskare. Hon har tidigare arbetat som såväl grundskole- som gymnasielärare.

Såpor istället för Strindberg? POD

I boken presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap


Christina Olin-Sche...
Läs mer