Såpor istället för Strindberg? POD

Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap

I Såpor i stället för Strindberg? presenteras en studie av gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning.  


Tryckta utgåvor

Såpor istället för Strindberg? POD Såpor istället för Strindberg? POD
Såpor istället för Strindberg? POD
Utgivningsdatum 2008-09-18
160 Sidor
ISBN 9789127414822
Häftad
Provläs

I boken Såpor i stället för Strindberg? presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap. 

Christina Olin-Scheller är fil.dr och forskare vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Mellan Dante och Big Brother.