Såpor istället för Strindberg? POD

Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap

I boken presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap


Christina Olin-Sche...

Tryckta utgåvor

Såpor istället för Strindberg? POD Såpor istället för Strindberg? POD
Såpor istället för Strindberg? POD
Utgiven: 2008-09-18
160 Sidor
ISBN 9789127414822
Häftad
Provläs

I boken presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan utveckla sin litteraturundervisning i ett nytt medielandskap


Christina Olin-Scheller är fil.dr och forskare vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Mellan Dante och Big Brother.