Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd

Vilka kunskaper behöver du som lärare när du möter barn i svåra livssituationer? Hur kan du samverka med andra professioner och föräldrar? Vilket stöd har du rätt till när svårigheter uppstår? Dessa viktiga frågor behandlas i boken Samverkan kring barn och unga.


Ett gott samverkansklimat innebär att du inte lämnas ensam med svåra beslut. Du får stöd i de ställningstaganden som du ställs infö...

Tryckta utgåvor

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd
Häftad 136 sidor. 2013-01-28. ISBN 9789127132337
Köp direkt via din återförsäljare

Vilka kunskaper behöver du som lärare när du möter barn i svåra livssituationer? Hur kan du samverka med andra professioner och föräldrar? Vilket stöd har du rätt till när svårigheter uppstår? Dessa viktiga frågor behandlas i boken Samverkan kring barn och unga


Ett gott samverkansklimat innebär att du inte lämnas ensam med svåra beslut. Du får stöd i de ställningstaganden som du ställs inför och kan på så sätt ge barn och unga möjligheter till en bättre tillvaro.Målet med samverkansarbetet är att alla delar på ansvaret, barnets perspektiv tas tillvara och de vuxna intar ett barnperspektiv som bidrar till att skapa den goda jordmån som ett barn behöver. I Samverkan kring barn och unga problematiseras och förtydligas de områden som gör att samverkan blir ett framgångsarbete.