Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

Skolforskares originaltexter i översättning

Frågan om forskningsförankring är högaktuell i den svenska skoldebatten och det hänvisas flitigt till olika texter och artiklar.  I Nyckeltexter i utbildningsvetenskap har skolutvecklarna Eva Hartell, Sara Hjelm och Per Kornhall samlat och översatt ett urval av dessa nyckeltexter, skrivna av världens ledande skolforskare, i en och samma volym.

Läs mer...
Nyckeltexter i utbildningsvetenskap Nyckeltexter i utbildningsvetenskap
Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

ISBN 9789127818903
Utkom 3 oktober 2018
ISBN
9789127818903
Typ
Häftad
Sidantal
550
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I den svenska skoldebatten är frågan om forskningsförankring högaktuell och det hänvisas flitigt till utländska skolforskares texter och artiklar. Lärare och pedagoger som har fått upp ögonen för de här forskarna har hittills haft små möjligheter att ta del av deras texter i original. För att råda bot på detta har tre tongivande svenska skolutvecklare, Eva Hartell, Sara Hjelm och Per Kornhall, i samråd med några av originalförfattarna själva, gjort ett urval av viktiga texter.

Resultatet är Nyckeltexter i utbildningsvetenskap, en resa inom skolforskning både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Under övergripande rubriker som psykologi, lärande och undervisning, samt reformer och utveckling, får vi ta del av de mest banbrytande artiklarna inom respektive område. Det är omtumlande, förvånande och utmanande på samma gång. Framför allt bringar texterna klarhet i påståenden som mer eller mindre tas för givna inom skolforskning: Hur vet vi det vi vet, vem sa egentligen vad och när? 

I Nyckeltexter i utbildningsvetenskap publiceras texter av några av världens ledande skolforskare, som Dylan Wiliam (som också har skrivit förordet i boken)John HattieHelen Timperley och Michael Fullan

Antologin Nyckeltexter i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstudenter, yrkesverksamma lärare och skolutvecklare.

I den svenska skoldebatten är frågan om forskningsförankring högaktuell och det hänvisas flitigt till utländska skolforskares texter och artiklar. Lärare och pedagoger som har fått upp ögonen för de här forskarna har hittills haft små möjligheter att ta del av deras texter i original. För att råda bot på detta har tre tongivande svenska skolutvecklare, Eva Hartell, Sara Hjelm och Per Kornhall, i samråd med några av originalförfattarna själva, gjort ett urval av viktiga texter.

Resultatet är Nyckeltexter i utbildningsvetenskap, en resa inom skolforskning både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Under övergripande rubriker som psykologi, lärande och undervisning, samt reformer och utveckling, får vi ta del av de mest banbrytande artiklarna inom respektive område. Det är omtumlande, förvånande och utmanande på samma gång. Framför allt bringar texterna klarhet i påståenden som mer eller mindre tas för givna inom skolforskning: Hur vet vi det vi vet, vem sa egentligen vad och när? 

I Nyckeltexter i utbildningsvetenskap publiceras texter av några av världens ledande skolforskare, som Dylan Wiliam (som också har skrivit förordet i boken)John HattieHelen Timperley och Michael Fullan

Antologin Nyckeltexter i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstudenter, yrkesverksamma lärare och skolutvecklare.