Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kollektiv lärareffektivitet

Förhållningssätt, förutsättningar och genomförande

I Kollektiv lärareffektivitet beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva lärareffektiviteten är hög och hur skolor kan nå dit. Hon presenterar teoretiska förhållningssätt och förutsättningar men även praktiska exempel, modeller och protokoll som ökar lärares tilltro till den gemensamma förmågan.

 

Läs mer...
Kollektiv lärareffektivitet Kollektiv lärareffektivitet
Kollektiv lärareffektivitet

Kollektiv lärareffektivitet

ISBN 9789127826847
Utkom 4 december 2019
ISBN
9789127826847
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Lärares tillit till den gemensamma förmågan har i internationell forskning visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att främja elevers lärande. Hur skapas denna form av tillit i dagens skola som står inför flera och ibland komplexa utmaningar?

I Kollektiv lärareffektivitet beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva lärareffektiviteten är hög och hur skolor kan nå dit. Hon presenterar teoretiska förhållningssätt och förutsättningar men även praktiska exempel, modeller och protokoll som ökar lärares tilltro till den gemensamma förmågan. Det i sin tur bidrar till en mer hållbar arbetssituation för lärare och att fler elever når kunskapsmålen.

Kollektiv lärareffektivitet vänder sig till verksamma lärare, specialpedagoger och skolledare i grundskolan och gymnasiet.

Sagt om boken:

"Boken har bland annat mallar och förslag till uppgifter som kan inspirera. Texten är välöversatt från engelskan och lättförstådd för dem som är tilltänkta läsare."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 4, 2020

Lärares tillit till den gemensamma förmågan har i internationell forskning visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att främja elevers lärande. Hur skapas denna form av tillit i dagens skola som står inför flera och ibland komplexa utmaningar?

I Kollektiv lärareffektivitet beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva lärareffektiviteten är hög och hur skolor kan nå dit. Hon presenterar teoretiska förhållningssätt och förutsättningar men även praktiska exempel, modeller och protokoll som ökar lärares tilltro till den gemensamma förmågan. Det i sin tur bidrar till en mer hållbar arbetssituation för lärare och att fler elever når kunskapsmålen.

Kollektiv lärareffektivitet vänder sig till verksamma lärare, specialpedagoger och skolledare i grundskolan och gymnasiet.

Sagt om boken:

"Boken har bland annat mallar och förslag till uppgifter som kan inspirera. Texten är välöversatt från engelskan och lättförstådd för dem som är tilltänkta läsare."
Linus Björk, BTJ-häftet nr 4, 2020