Jenni Donohoo

Jenni Donohoo är fil. dr i pedagogik och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om skolutveckling och kollegialt lärande. Hon har många års praktisk erfarenhet av att driva skolutveckling och är verksam i Ontario, Kanada.

Kollegial effektivitet

I boken Kollegial effektivitet undersöker forskaren Jenni Donohoo fenomenet kollegial effektivitet från flera håll. Boken innehåller protokoll, modeller och frågor som fungerar som stödstrukturer i lärares, skolledares och rektorers arbete med kollegialt lärande. 

 

Läs mer