Jenni Donohoo

Jenni Donohoo är fil. dr i pedagogik och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om skolutveckling och kollegialt lärande. Hon har många års praktisk erfarenhet av att driva skolutveckling och är verksam i Ontario, Kanada.

Kollegial effektivitet

Ett kollegialt lärande behöver inte alltid vara effektivt, i betydelsen att det innebär en positiv påverkan på elevers studiepresentationer. Det tar den här boken fasta på och undersöker fenomenet kollegial effektivitet från flera håll.

Läs mer