Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Effektiv undervisning

Meningsfullt lärande

Effektiv undervisning – meningsfullt lärande handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt.

 

Läs mer...
Effektiv undervisning Effektiv undervisning
Effektiv undervisning

Effektiv undervisning

ISBN 9789127145658
Utkom 15 december 2016
ISBN
9789127145658
Typ
Häftad
Sidantal
316
Du har nått den maximala köpsumman.

Effektiv undervisning – meningsfullt lärande handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt.

Skolans mångfacetterade verklighet kräver ett förhållningssätt där lärare tar avstamp i forskning om undervisning och lärande, men samtidigt anpassar metoderna efter egna erfarenheter. Den skickligaste läraren är den som aldrig nöjer sig, utan fortsätter att utveckla och förbättra sin undervisning på ett klokt och konstruktivt sätt.

Effektiv undervisning är till för alla lärare som vill utveckla sin undervisning och fördjupa sina elevers lärande. När effektiv undervisning skapar meningsfullt lärande är det magiskt att vara lärare – och elev.

Simon Hjort [...] har tillsammans med Ambjörn Furenhed skrivit en mycket bra bok. Det är nog den mest matnyttiga bok jag har läst på länge. Innehållet grundar sig på omfattande internationell forskning med fokus på praktiskt relevanta aspekter för lärares undervisning med olika verktyg.[...] Då den är lättillgänglig och hela tiden kopplar teori och praktik, skulle den vara oerhört bra att ha som en gemensam kompetensutveckling med kollegiala möten.

Solveig Carlsson, förstelärare

Effektiv undervisning – meningsfullt lärande handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt.

Skolans mångfacetterade verklighet kräver ett förhållningssätt där lärare tar avstamp i forskning om undervisning och lärande, men samtidigt anpassar metoderna efter egna erfarenheter. Den skickligaste läraren är den som aldrig nöjer sig, utan fortsätter att utveckla och förbättra sin undervisning på ett klokt och konstruktivt sätt.

Effektiv undervisning är till för alla lärare som vill utveckla sin undervisning och fördjupa sina elevers lärande. När effektiv undervisning skapar meningsfullt lärande är det magiskt att vara lärare – och elev.

Simon Hjort [...] har tillsammans med Ambjörn Furenhed skrivit en mycket bra bok. Det är nog den mest matnyttiga bok jag har läst på länge. Innehållet grundar sig på omfattande internationell forskning med fokus på praktiskt relevanta aspekter för lärares undervisning med olika verktyg.[...] Då den är lättillgänglig och hela tiden kopplar teori och praktik, skulle den vara oerhört bra att ha som en gemensam kompetensutveckling med kollegiala möten.

Solveig Carlsson, förstelärare

Andra intressanta titlar