Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

Print on demand

Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer...
Lärare Lär Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket Lärare Lär Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket
Lärare Lär Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

Lärare Lär Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

ISBN 9789127419346
Utkom 23 oktober 2009
ISBN
9789127419346
Typ
Häftad
Sidantal
356
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Ett stort antal elever lämnar skolan utan tillräcklig läs- och skrivförmåga. I boken Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket får läsaren en god uppfattning om den världsomspännande och aktuella forskning som finns och ges även goda möjligheter att tillämpa den i sitt arbete.

I bokens 18 kapitel uppmärksammas pedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som ingår i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. 

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.

I Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Ett stort antal elever lämnar skolan utan tillräcklig läs- och skrivförmåga. I boken Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket får läsaren en god uppfattning om den världsomspännande och aktuella forskning som finns och ges även goda möjligheter att tillämpa den i sitt arbete.

I bokens 18 kapitel uppmärksammas pedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som ingår i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. 

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.