Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karin Taube

Karin Taube är professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hon har tidigare varit nationellt ansvarig för PISA-projektet i Sverige och ansvarar fortfarande för den del av projektet som behandlar läsförståelse. Hon arbetar för närvarande också med VR-projektet Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning.

Titlar av Karin Taube