Ord & bild – Bild & ord

Gruppscreening av ordavkodning för åk 1 och 2

Lättanvänt och lätträttat screeningmaterial för klassläraren som vill kunna följa elevernas ordavkodningsutveckling under de första skolåren, samt upptäcka elever som kan behöva extra stimulans.

Tryckta läromedel

Ord & bild Bild & ord
Häftad 24 sidor. 2013-04-11. ISBN 9789127433205
370 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Ord & bild - Bild & ord

Materialet består av två gruppdiagnoser och har tydliga normeringsvärden i lärarhandledningen. Det är framtaget och använt i samband med flera forskningsprojekt. Normeringen har genomförts i maj årskurs 1 och årskurs 2 med möjlighet till uppföljning i årskurs 3. Resultatet blir en kartläggning av klassens grundförutsättningar för en god läsutveckling, ett underlag för den individuella planeringen, samt organisering av verksamheten inför kommande läsår.